“Chào buổi sáng. Yoochun.” Junsu nói ngay khi vừa thấy Junsu mở cửa nhà vệ sinh. Cậu đang đánh răng, một tay cậu tì lên thành bồn. 3 290 more words