Thẻ » YooSu

[SF] Smile [YooSu]

Smile

Pairing: Yuchun x Junsu | Genre: Romance | Author: ~#DN_LoveR#~
( Published : May, 2009 )

…ทุกครั้งที่รอยยิ้มแสนอ่อนโยนนั้นถูกฉาบอยู่บนใบหน้าของเค้านั่น…

…ผมรู้สึกได้เลยว่า…ใจของผมมันเต้นระรัว…

…ผมไม่รู้เหมือนกัน…ว่าความรู้สึกแบบนี้มันเรียกว่าอะไร…

…ผมรู้สึกเพียงแค่ว่า…

…ผมชอบที่จะเห็นรอยยิ้มที่แสนอ่อนโยนของเค้า…

…ทำไมผมถึงต้องรู้สึกแบบนั้นด้วยนะ?… 26 từ nữa

Sf

Yoosu Anniversary~~

29.07 | Your day | Our day

[C] heavensmiles18

Junsu vốn dĩ được sinh ra trong một gia đình hạnh phúc, có ba mẹ và anh trai bảo hộ kỹ càng nên luôn đơn thuần, vui vẻ. 329 từ nữa

Lảm Nhảm

[Manhwa] Okaeri, Yoochun! – Part 10 {The end}

Okaeri, Yoochun!

(Tạm dịch: Mừng cậu quay về, Yoochun!)

_./._

Author: JC.Song

Scan: @AYUxJUNO

Vietnamese Translator + Editor: Na Xiaholic

Genre: Yoosu Manhwa, fan-fiction, comedy, drama, romance, shounen-ai, slice of life… 336 từ nữa

Park Yoochun

[Manhwa] Okaeri, Yoochun! – Part 9

Okaeri, Yoochun!

(Tạm dịch: Mừng cậu quay về, Yoochun!)

_./._

Author: JC.Song

Scan: @AYUxJUNO

Vietnamese Translator + Editor: Na Xiaholic

Genre: Yoosu Manhwa, fan-fiction, comedy, drama, romance, shounen-ai, slice of life… 7 từ nữa

Park Yoochun

[Manhwa] Okaeri, Yoochun! – Part 8

Okaeri, Yoochun!

(Tạm dịch: Mừng cậu quay về, Yoochun!)

_./._

Author: JC.Song

Scan: @AYUxJUNO

Vietnamese Translator + Editor: Na Xiaholic

Genre: Yoosu Manhwa, fan-fiction, comedy, drama, romance, shounen-ai, slice of life… 7 từ nữa

Park Yoochun

[Manhwa] Okaeri, Yoochun! – Part 7

Okaeri, Yoochun!

(Tạm dịch: Mừng cậu quay về, Yoochun!)

_./._

Author: JC.Song

Scan: @AYUxJUNO

Vietnamese Translator + Editor: Na Xiaholic

Genre: Yoosu Manhwa, fan-fiction, comedy, drama, romance, shounen-ai, slice of life… 7 từ nữa

Park Yoochun

Vô đề

VÔ ĐỀ

(thực ra vì chưa đặt được đề thôi)

By: Tiểu Nhím

Pairing: Yoosu only

Summary: Ta không hại người, lại càng không ngươi 29 từ nữa

Yoosu