Thẻ » YooSu

[Shortfic] Có một con quỷ bán ước mơ - YunJae

Tác giả: Nguyệt Tử

Nếu được ban cho một ước mơ có thể thành hiện thực, tôi nhất định sẽ ước họ thuộc về tôi. 14 011 từ nữa

DBSK

[Shortfic] Chốn cũ – YunJae (Phần 2/2)

Title: Chốn cũ 2 (Jiu ju 2)

Author: Rei_King (tvxqfamily.com)

Translator: Oải hương tím

Parings: YoonJae, YooSu

Disclaimer: DBSG is not belong to Rei_King nor me… 24 281 từ nữa

DBSK

[Shortfic] Chốn cũ - YunJae (Phần 1/2)

Title: Chốn cũ (Jiu ju) (phần 1)

Author: Rei_King (tvxqfamily.com)

Translator: Oải hương tím

Parings: YoonJae, YooSu

Disclaimer: DBSG is not belong to Rei_King nor me… 39 229 từ nữa

DBSK

[Longfic] [NC17] Mistake - YunJae (Chap 16 - End & Extra)

Author: Icey

Category: Humor theo phong cách nhảm + Romance theo style sến + YAOI theo kiểu bịnh

Rating: 16+

Summary: Mọi chuyện bắt đầu từ một lỗi lầm… ^o^ 23 120 từ nữa

DBSK

[Longfic] [NC17] Mistake - YunJae (Chap 11 - 15)

Author: Icey

Category: Humor theo phong cách nhảm + Romance theo style sến + YAOI theo kiểu bịnh

Rating: 16+

Summary: Mọi chuyện bắt đầu từ một lỗi lầm… ^o^ 27 140 từ nữa

DBSK

[Longfic] [NC17] Mistake - YunJae (Chap 6 - 10)

Author: Icey

Category: Humor theo phong cách nhảm + Romance theo style sến + YAOI theo kiểu bịnh

Rating: 16+

Summary: Mọi chuyện bắt đầu từ một lỗi lầm… ^o^ 32 103 từ nữa

DBSK

[Longfic] [NC17] Mistake - YunJae (Chap 1 - 5)

Author: Icey

Category: Humor theo phong cách nhảm + Romance theo style sến + YAOI theo kiểu bịnh

Rating: 16+

Summary: Mọi chuyện bắt đầu từ một lỗi lầm… ^o^ 28 905 từ nữa

DBSK