Thẻ » Xiumin

[ FF PROJECT ] By HopeWithHune.

1. [ 1SHOOT ] You Traped Me.
Cast : Baekhyun and Kyungsoo with Kyung as girl.
Publish date : 7 March or 8 March 2015. 45 more words

#baekhyun

Tiềm Hành - Chương 3

DO NOT TAKE OUT WITHOUT PERMISSION

“Oh Sehun, con nghe ta, Park Chanyeol không phải là người xấu.”

Tiếng cha vang lên bên kia ống nghe chỉ khiến Sehun càng thêm bực bội mà muốn gào lên chửi rủa vài câu cho bỏ tức. 3 550 more words

Fanfictions

[Ficlet] English Matter

English Matter | by: siluetjuliet | Ficlet: 900+wc

cast: Kim Minseok / Xiumin (EXO), Yang Minsoo (Re: Minsu) (OC)

 Rating: PG-15 | Genre: … 1 069 more words

Romance

[Ficlet] English Matter

English Matter | by: siluetjuliet | Ficlet: 900+wc

cast: Kim Minseok / Xiumin (EXO), Yang Minsoo (Re: Minsu) (OC)

 Rating: PG-15 | Genre: … 1 065 more words

EXO

[Freelance] Kiss Kiss Kiss

Kiss Kiss Kiss

Written by Hyeri Choi

Starring

Park Cho-Rong (Apink Chorong) || Kim Min-Seok (EXO Xiumin)

Romance, School-Life, Friendship, Alternate Universe (AU)

Rated for Teens… 2 676 more words

Apink Fanfiction Site

[One Shot] 30th (Thirty)

 

Title: 30th (Thirty)

Author: Miithayaaaa

Length: One Shot

Main Cast:

  • SNSD’s Hyoyeon as Kim Hyoyeon
  • EXO-M’s Xiumin as Kim Minseok/Xiumin

Genre: Romance

Rate: PG 16… 8 410 more words

SNSD

Redstained

scriptwriter Liana D. S.

starring

EXO’s Tao

ft. EXO’s Chen (Kim Jongdae), Xiumin, Lay (Zhang Yixing), soloist Lu Han and Kris Wu

genre Surrealism, Hurt/Comfort, Friendship… 4 151 more words

EXO