Thẻ » VAN HOA - XA HOI

Bà Tư và mô hình thiện nguyện mới: Dựng đời trẻ trong nụ cười

Những đứa trẻ thất học ở một xóm nghèo, vùng ven TP.HCM, nhờ có những tấm lòng, mà bọn trẻ không bỏ học nửa chừng, để các em được lớn lên trở thành một người bình thường, tử tế… 2 673 từ nữa

Xã Hội Dân Sự

Biện chứng của đơn độc – Octavio Paz

Octavio Paz (1914–1998) là nhà thơ người Mexico. Ông được trao giải Miguel de Cervantes năm 1981, giải văn chương quốc tế Neustadt năm 1982, và giải Nobel văn chương năm 1990. 7 832 từ nữa

Văn Hóa & Xã Hội

Vụ 21 đứa trẻ kiện chính phủ Mỹ

Vụ 21 đứa trẻ kiện chính phủ Mỹ

 CBS

Steve Kroft thực hiện

Dịch giả: Bùi Xuân Bách

23-6-2019

21 đương đơn trong vụ kiện chính phủ. 3 329 từ nữa
Chính Trị

Thu gom quá nhiều đất cho các dự án tâm linh là lãng phí nghiêm trọng

“Điều đáng sợ không phải là có quá nhiều thần thánh, điều đáng sợ là con người không còn sợ cái gì siêu việt hơn mình và từ đó mà việc gì cũng dám làm, kể cả những việc phi nhân tính nhất” – kết cuộc trò chuyện với Người Đô Thị về thực trạng tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam hiện nay, nhưng đồng thời TS. 2 960 từ nữa

Bảo Tồn Phát Triển

Buôn tăng bán phật

Bái Đính – Tam Chúc… những ngôi chùa của đại gia “xôi thịt”

FB Mạnh Quân

 Buôn tăng bán phật

 FB Hoàng Hải Vân

11-2-2019… 1 459 từ nữa

Chính Trị