Thẻ » Truong Sa

Trung Quốc tuyên bố đang triển khai binh lính, vũ khí xuống Hoàng Sa, Trường Sa

Trung Quốc tuyên bố đang triển khai binh lính, vũ khí xuống Hoàng Sa, Trường Sa

Đã đến lúc Bắc Kinh không thể che đậy được sự thật, thì quay ra công khai thừa nhận việc quân sự hóa Biển Đông. 886 từ nữa

Mạng Xã Hội

Tàu đưa máy bay quân sự tới Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc triển khai máy bay quân sự tới Trường Sa by VOA. 10/05/2018.

Một máy bay dân sự của Tàu cọng đáp xuống Đá Chữ Thập đầu năm 2016. 146 từ nữa

Chống Tàu Xâm Lấn

Tàu cọng lắp đặt hỏa tiễn dẫn đường ở Trường Sa

Kính mời quý bạn xem bài: Trung Quốc lắp đặt tên lửa hành trình ở Trường Sa by VOA. 03/05/2018.

Tên lửa hành trình chống hạm YJ của Tàu cọng được trình diễn trong dịp kỷ niệm 70 năm Chiến tranh Thế giới thứ II. 155 từ nữa

Chống Tàu Xâm Lấn