Thẻ » Truong Sa

Diễn tiến Dự án - Tháng Giêng, 2015

1. Sau một tháng kể từ ngày khởi động dự án, cùng với sự đóng góp tài liệu và tham gia nhập liệu của các CTV, nhà nghiên cứu cùng với BBT và nhóm thẩm định dự án, dự án hiện đã có: 1 035 more words

Biển Đông

Tiếc nhớ anh Trầm Kha - Nguyễn Văn Đồng

danlambaovn.blogspot.com

Hải Quân Trung úy Nguyễn Văn Đồng hy sinh trong trận hải chiến Hoàng Sa 1974

HT Nguyễn (Danlambao) – Ngày 28 tết, tôi năm ấy 13 tuổi không còn nhỏ, nhưng cũng chưa lớn để hiểu mọi chuyện. 1 637 more words

China

"Mùa Xuân Sao Chưa Về Hỡi Em"

“Xuân về, xuân về rồi.
Giờ đây chín vạn hoa trời nở,
Chỉ một mình ta khép lại thôi.”

Một đoạn thơ không nhớ đã đọc ở đâu. 565 more words

Blogs

xin "đừng" gọi tên nhau

còn 1 ngày nữa là tròn chẵn 9 năm….
thế nên dẫu phố anh có hoang vu từ lúc chia đôi thì cũng xin hãy thôi đừng gọi tên nhau dù chỉ là trong cơn mơ hồ mộng du chống chếnh đêm hôm…. 494 more words

Feelings