Thẻ » Truong Sa

Những Vấn Đề Pháp Lý Cơ Bản về Tự Do Hàng Hải ở Biển Đông

Ấn phẩm dưới đây được soạn bởi Eleanor Freund từ Trung tâm Khoa học và các vấn đề quốc tế Belfer thuộc trường Harvard Kennedy, giới thiệu một cách dễ hiểu những kiến thức và khái niệm cơ bản liên quan tới các hoạt động tự do hàng hải của Mỹ ở Biển Đông. 65 từ nữa

Trung Quốc

Rồi Mai Tôi Đưa Em

Rồi Mai Tôi Đưa Em 2017 (Quốc Hùng)
https://khonglottaimusic.files.wordpress.com/2017/03/roi-mai-toi-dua-em-2017-final1.mp3

Rồi Mai Tôi Đưa Em 2011 (Hoàng Cương)
https://khonglottaimusic.files.wordpress.com/2011/04/03-roi-mai-toi-dua-em.mp3

“Rồi Mai Tôi Đưa Em”  được thực hiện qua tiếng hát anh Hoàng Cương từ những ngày đầu của Levumusic vào khoảng giữa năm 2011.  223 từ nữa

Blogs

Một Mai Em Đi

https://khonglottaimusic.files.wordpress.com/2017/02/mot-mai-em-di-final.mp3

Tôi không biết đến “Một Mai Em Đi” cho đến khi Lê Vũ hỏi tôi muốn hát bài này không.  Thường thì những sáng tác viết cho tình yêu  của Trường Sa luôn luôn có sức hấp dẫn người hát lẫn người nghe.  470 từ nữa

Blogs