Thẻ » Su Kien » Page 2

ĐẠI HỘI VÕ LÂM SMS

ĐẠI HỘI VÕ LÂM SMS

EKIP NIPIMEDIA

ĐẠO DIỄN : NGUYỄN HÀO

CAMERAMAN : NIPIMEDIA

PHOTO:LÊ AN GROUP

FLYCAM :NIPIMEDIA

  

SỰ KIỆN

Lãnh đạo

Trung thực: Nghệ thuật cao nhất là đạt được chuẩn thật thà.

Tạo sự vui vẻ vô tư nhưng chuyên nghiệp

Sự Kiện

Viết cho bản thân ngày 18/01/2019

Các câu hỏi phải trả lời:

Vì sao mình lại tự ti?

Vì sao mình lại để mọi người dẫn dắt, đi theo để đỡ phải suy nghĩ hay sao… 35 từ nữa

Sự Kiện

Viết cho ngày 29/12/2018

Vì sao mình không nhớ các sự việc

Vì sao mình không tập trung hoàn thành các việc

Sự Kiện