Thẻ » Su Kien » Page 2

Bảo tàng thấu cảm - Một trải nghiệm của nhiều trải nghiệm

Qua đôi mắt, con người có thể nhìn thấy hình ảnh một góc khoảng 200 độ theo phương ngang – 135 độ theo phương dọc trước mặt.

1 553 từ nữa
Review

VTC10 - Người Việt Bốn Phương - Học sinh nhận xét về thầy Kevin Nguyễn

Thầy Kevin là một người con gốc Việt, đã sinh sống và làm việc tại Mỹ gần 20 năm.
Cũng từng trải qua thời là một em du học sinh, tự định hướng nghề nghiệp, tự xin học bổng, tìm việc làm và định cư tại Mỹ nên thầy Kevin rất hiểu những lo lắng, tâm lý của học sinh. 102 từ nữa

Sự Kiện