Thẻ » Su Kien » Page 2

Nói với bản thân ngày 05/11/2018

Một là giải câu chuyện trí nhớ bị phá hủy

Hai là giải câu chuyện thuyết phục người khác giải quyết việc của mình

Ba là giải câu chuyện ngại khi nhờ vả người khác, nhờ người khác làm chuyện gì. 96 từ nữa

Sự Kiện

Nói với bản thân ngày 29/10

Một là xác định các việc cần làm trong ngày, tuần tháng, và đi theo một cách có kế hoạch kỷ luật.

Hai là tiêu chí đọc: Chỉ đọc một thứ, tìm hiểu một thứ thôi chứ nếu cái gì cũng tìm hiểu một tí thì không có cái gì ra cái gì cả. 192 từ nữa

Sự Kiện

Nhật ký ngày 25/10

Đã có những thay đổi lớn từ lúc thay đổi công việc.

Vay Hoa 500k để đi đám cưới Hoạt ngày 25.10 từ lọ Ô Mai… 125 từ nữa

Sự Kiện

Các câu hỏi

  • Mình quyết định cải tạo theo suy nghĩ của mình, làm sao để ước lượng đầu tư chi phí bao nhiêu là đủ.
  • Nếu khách hàng đòi thêm ví dụ thêm điều hòa, mình có đáp ứng yêu cầu của khách hàng không , hay là mình thỏa thuận khách hàng sẽ trả thêm tiền nhà.
  • 519 từ nữa
Sự Kiện

Nói chuyện với bản thân ngày 10/10/2018

Có nhiều điều để nói với bản thân:

Nỗi sợ không được giúp đỡ, nỗi sợ không dám đi trên đôi chân của mình

Tâm lý làm việc của mình trước, việc của người khác ưu tiên sau. 21 từ nữa

Sự Kiện

Mj EA

Các cặp volatile: EURNZD, EURCAD, EURNZD và tất cả các cặp có GBP

Sự Kiện

Tiếp cận Nhân vị Trọng tâm Trong Tham vấn Học đường

Các thành viên của Vietnam Rogerian Group chia sẻ về chủ đề “Tiếp cận Nhân vị Trọng tâm Trong Tham vấn Học đường” trong buổi trao đổi chuyên môn của Hiệp hội Các nhà Tâm lý Học đường Hà Nội (HASP) ngày 06.10.18 tại Tổ hợp dự án PsyHub. 83 từ nữa