Từ xưa đến nay, ông cha ta vẫn sử dụng các thức xông hơi truyền thống như là một các thức tốt giúp chữa bệnh mỗi khi bị cảm cúm. 821 more words