Thẻ » PHAP LUAT

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH VÀ HÀNH LÝ BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

  1. Khái niệm

Hợp đồng vận chuyển hành khách nói chung được nói đến trong Bộ luật dân sự 2015. Tại Điều 522 quy định Hợp đồng vận chuyển hành khách là sự thỏa thuận của các bên, theo đó bên vận chuyển chuyên chở hành khách, hành lý đến địa điểm đã định theo thỏa thuận, hành khách phải thanh toán cước phí vận chuyển. 3 092 từ nữa

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT NHÂN MỘT NĂM SỰ KIỆN ĐỒNG TÂM

TUYÊN BỐ VỀ QUYỀN SỞ HỮU ĐẤT NHÂN MỘT NĂM SỰ KIỆN ĐỒNG TÂM

Sự việc

Sự kiện Đồng Tâm xảy ra một năm trước đây đã đánh dấu bước ngoặt mới trong phong trào phản kháng của người dân đối với chính sách đất đai của nhà nước. 4 674 từ nữa

Chính Trị

PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA BẰNG ĐƯỜNG BIỂN

Hợp đồng vận chuyển bằng đường biển là hợp đồng được kí kết giữa người vận chuyển và người thuê vận chuyển về việc vận chuyển người hoặc vật thông qua đường biển. 5 081 từ nữa

TỔNG QUAN PHÁP LUẬT VỀ CƯ TRÚ

Quyền cư trú là một trong các quyền cơ bản của công dân được quy định trong Hiến pháp 2013 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 4 557 từ nữa

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ NHÂN

Theo quy định tại điều 19 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) thì “Năng lực hành vi dân sự của cá nhân là khả năng của cá nhân bằng hành vi của mình xác lập, thực hiện quyền, nghĩa vụ dân sự.” 2 906 từ nữa

Cựu điều tra viên chuyên án Năm Cam lạm quyền trong khi thi hành công vụ

Cựu điều tra viên chuyên án Năm Cam, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang bị cáo buộc tội “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”. 746 từ nữa

Pháp Luật