Thẻ » PHAP LUAT

Kết hôn giữa những người LGBT dưới góc độ quyền con người

Title: Kết hôn giữa những người LGBT dưới góc độ quyền con người Other Titles: Marriage between people LGBT perpective human rights Authors: Lê, Thị Hạnh… 47 từ nữa
Báo đài

Thông điệp từ Đồng Tâm: Một lòng giữ đất, diệt giặc nội xâm tham nhũng cướp đất

Thông điệp từ Đồng Tâm: Một lòng giữ đất, diệt giặc nội xâm tham nhũng cướp đất

 5-11-2017

 Thông điệp do đại diện nhân dân xã Đồng Tâm đọc: 1 036 từ nữa

Chính Trị

Nữ luật gia ở Sài Gòn đòi bồi thường oan sai 37 tỷ đồng

Bị bắt giam với cáo buộc lừa đảo khách hàng người Nhật, nhiều năm sau khi được đình chỉ điều tra, bà Ngọc Nga yêu cầu bồi thường. 1 222 từ nữa

Lừa đảo Khách Hàng Người Nhật