Thẻ » Nhan Quyen

Cuối tuần dân chủ

Thứ Bảy cuối cùng của tháng Tư, thời tiết hứa hẹn sẽ yên ả cho buổi biểu tình (BT) quy mô lớn diễn ra.

(Ảnh ở cuối bài – All other photos are below.) 1 116 từ nữa

Photography

Bầu chọn cho Giải Thưởng Tinh Thần Trần Văn Bá

https://www.tinhthantranvanba.com/blog/gi-i-th-ng-tr-n-v-n-ba-2019/keu-g-i-b-u-ch-n-cho-gi-i-th-ng-tinh-th-n-tr-n-v-n-ba.html?fbclid=IwAR0ofFmKu7sOcvZvZCe5UmkPa_qOaupxY6oBabH3CSW1T0uObn4QJRfpg-8#oKTzYcYZ42qUY7si.03

Kính thưa Quý vị,

Giải thưởng Tinh Thần Trẩn Văn Bá  2019 sẽ được dành trao cho những người tại quốc nội đang trực diện bất chấp hiểm nguy, đòi hỏi Dân chủ, Công lý và Dộc lập thật sự cho Việt Nam. 

428 từ nữa