Thẻ » NGỮ VĂN 9

Ngôi kể trong văn tự sự

Ngôi kể trong văn tự sự
Tùng Văn
Về ngôi kể trong văn tự sự, sách giáo khoa Ngữ văn 6, tập một, trang 89 đã chỉ rõ: Ngôi kể là vị trí giao tiếp mà người kể chuyện sử dụng để kể chuyện. 1 379 từ nữa

NGỮ VĂN 9

Độc đáo làng đá Cao Bằng

Tư liệu  để hiểu thêm bài thơ Nói với con của Y Phương

NGỮ VĂN 9

Tóm tắt tiểu thuyết Anna Karenina

Tư liệu tham khảo cho văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” (Nguyễn Đình Thi)

Anna Karenina (tiếng Nga: Анна Каренина, đọc là An-na Ca-rê-nhi-na) là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy, được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vestnik (tiếng Nga: Русский Вестник, “Người đưa tin”) từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh. 1 894 từ nữa

NGỮ VĂN 9