Thẻ » NGỮ VĂN 9

Độc đáo làng đá Cao Bằng

Tư liệu  để hiểu thêm bài thơ Nói với con của Y Phương

NGỮ VĂN 9

Tóm tắt tiểu thuyết Anna Karenina

Tư liệu tham khảo cho văn bản “Tiếng nói của văn nghệ” (Nguyễn Đình Thi)

Anna Karenina (tiếng Nga: Анна Каренина, đọc là An-na Ca-rê-nhi-na) là một tiểu thuyết của nhà văn Nga Lev Nikolayevich Tolstoy, được đăng tải nhiều kỳ trên tờ báo Ruskii Vestnik (tiếng Nga: Русский Вестник, “Người đưa tin”) từ năm 1873 đến năm 1877 trước khi xuất bản thành ấn phẩm hoàn chỉnh. 1 894 từ nữa

NGỮ VĂN 9

Dàn bài: Lặng lẽ Sa Pa đẹp đến hai lần

Nhận xét về giá trị của những trang miêu tả thiên nhiên miên núi của Tô Hoài, Nguyễn Thành Long…, có ý kiến cho rằng : 2 689 từ nữa

NGỮ VĂN 9