Thẻ » Lavang

VLCC Lavang Moisturizer

The weather has started changing and so is my skin. Few days back those winter saviors are now making my skin an oil factory. It’s time for change now so an ever confused me finally picked up VLCC Lavang Moisturiser made for Normal to Oily skin. 357 more words

Lavang

Thánh địa La Vang, nơi đức mẹ Maria hiển linh và phép thần bí từ cây lá vằng

Nhiều luận cứ đưa ra nói về nguồn gốc tên gọi La Vang. Một lập luận nói tại rừng La Vang có một thứ cây giây leo, theo tên gọi của dân địa phương là Lá Vằng (tức cây Chè Vằng). 1 078 more words

Diemdulich