Thẻ » Huy Duc

NẾU KHÔNG CÓ RƯỢU MỚI

NẾU KHÔNG CÓ RƯỢU MỚI

Huy Đức

…”Không thể có dân chủ trong một thể chế độc tài đảng trị. Nhưng, nếu như độc tài sụp đổ sau một đêm chúng ta có thể có đa đảng ngay thì tự do chính trị mà ta có đó chỉ mới là một tiền đề cần nhưng chưa đủ.

3 563 more words
Chính Trị

BỘ TỨ & NHÀ BÁO HUY ĐỨC VÀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

 BỘ TỨ

Huy Đức (FB Truong Huy San) 

NHÀ BÁO HUY ĐỨC VÀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG.

THEO FB DANG HUNG)“Thượng sách của mọi sách lược hiện nay là hóa giải tận gốc rễ hận thù từ bên trong cũng như bên ngoài để toàn dân cùng nắm tay nhau xây dựng lại đất nước.” 5 741 more words

Chính Trị