Thẻ » Huy Duc

BỘ TỨ & NHÀ BÁO HUY ĐỨC VÀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG

 BỘ TỨ

Huy Đức (FB Truong Huy San) 

NHÀ BÁO HUY ĐỨC VÀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG.

THEO FB DANG HUNG)“Thượng sách của mọi sách lược hiện nay là hóa giải tận gốc rễ hận thù từ bên trong cũng như bên ngoài để toàn dân cùng nắm tay nhau xây dựng lại đất nước.” 5 741 more words

Chính Trị

Vietnam and China Dispute More Intense Over South China Sea Oil Rig

Published May 10, 2014

FoxNews.com

 

May 4, 2014: This image made from video released by Vietnam Coast Guard shows a Chinese coast guard vessel, right, firing water cannon at a Vietnamese vessel off the coast of Vietnam.AP… 768 more words

Huy Đức-Một Nguyên Thủ Mạnh & Một Quốc Gia Mạnh

Huy Đức-Một Nguyên Thủ Mạnh & Một Quốc Gia Mạnh 

Chuyện gì sau việc phóng thích Cù Huy Hà Vũ?-Lê Diễn Đức

. An ninh, côn đồ đánh dân oan tại trụ sở 6 790 more words

Chính Trị