Thẻ » Hoa Hoc

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội

Nghiên cứu sự ô nhiễm mangan trong nước giếng khoan và sự tích lũy trong cơ thể người dân tại xã Thượng Cát, huyện Từ Liêm, Hà Nội… 99 từ nữa

Hà Nôi

Nghiên cứu định lượng Paraquat trong mẫu huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Nghiên cứu định lượng Paraquat trong mẫu huyết tương người bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao

Quantitation of paraquat concentration in human plasma by high performance liquid chromatography… 7 từ nữa

Y Học

Development of the layer-by-layer biosensor using graphene films: application for cholesterol determination

Development of the layer-by-layer biosensor using graphene films: application for cholesterol determination

The preparation and characterization of graphene films for cholesterol determination are described. The graphene films were synthesized by thermal chemical vapor deposition (CVD) method. 136 từ nữa

Tiếng Anh (English)

Synthesis and application of graphene–silver nanowires composite for ammonia gas sensing

Synthesis and application of graphene–silver nanowires composite for ammonia gas sensing

Graphene, consisting of a single carbon layer in a two-dimensional (2D) lattice, has been a promising material for application to nanoelectrical devices in recent years. 184 từ nữa

Tiếng Anh (English)

Graphene sheets synthesized by ionic-liquid-assisted electrolysis for application in water purification

Graphene sheets synthesized by ionic-liquid-assisted electrolysis for application in water purification

A facile and green synthesis of graphene sheets by ionic-liquid-assisted electrolysis was investigated in this work. 127 từ nữa

Tiếng Anh (English)

Promising applications of graphene and graphene-based nanostructures

Promising applications of graphene and graphene-based nanostructures

Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology Volume 7, Issue 2, June 2016, Article number 023002

The present article is a review of research works on promising applications of graphene and graphene-based nanostructures. 622 từ nữa

Tiếng Anh (English)