Thẻ » Hoa Hoc

#6: [Skincare]. AHA và BHA

Chào các bạn!

Ôi lấy hết can đảm vượt qua cơn lười của tớ để viết một bài nghe (có vẻ) nâng cao. Skincare basic có những bước nào thì đa phần mọi người đều biết. 1 530 more words

Beautytips

Vật chất, cấu trúc và sự biến đổi: các khía cạnh của hóa học luận

Nguồn: Michael Weisberg, Paul Needham (2010), Matter, Structure, and Change: Aspects of the Philosophy of Chemistry, Philosophy Compass, 5(10) 927–937. 15 816 more words

Thông Tin & Bình Luận