Thẻ » Hoa Hoc

Sắc ký trao đổi ligand

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký trao đổi ligand (Ligand-exchange chromatography)

Vì đây là bài viết trong phần “Nhập môn HPLC” nên vẫn còn sơ sài và không đầy đủ, chỉ mang tính cung cấp thêm thông tin chung chứ không đi sâu vào nguyên lý hoạt động, kể cả nguyên tắc tạo phức.      1 445 more words

Hóa Học

Sắc ký pha thường

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký pha thường (Normal-phase Chromatography)

Ngày nay, sắc ký pha đảo… 1 598 more words

Hóa Học

Sắc ký ái lực

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký ái lực (Affinity chromatography)

Các hợp chất sinh học, như enzyme và cơ chất hoặc kháng nguyên và kháng thể, sở hữu những đặc trưng nhận biết giữa chúng một cách chọn lọc để tạo thành các hợp chất phức. 1 643 more words

Hóa Học

Phương pháp phát hiện đo độ hấp thu quang

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Phương pháp phát hiện đo độ hấp thu quang (Absorptiometric Detection)

Phép đo độ hấp thu quang là phương pháp phát hiện nhằm đo lường độ hấp thu quang dựa trên sự kích thích các electron hóa trị [ 1 998 more words

Hóa Học

Silica gel nhồi cột

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Silica gel nhồi cột (Silica gel based packing)

Hiện nay, các loại silica gel hình cầu, xốp, dạng bột, sau khi được octadecylsilyl hóa (ODS) hay liên kết hóa học với nhóm chức khác, được dùng rộng rãi để làm pha tĩnh trong các cột HPLC. 1 618 more words

Hóa Học