Thẻ » Hoa Hoc

Silica gel nhồi cột

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Silica gel nhồi cột (Silica gel based packing)

Hiện nay, các loại silica gel hình cầu, xốp, dạng bột, sau khi được octadecylsilyl hóa (ODS) hay liên kết hóa học với nhóm chức khác, được dùng rộng rãi để làm pha tĩnh trong các cột HPLC. 1 618 more words

Hóa Học

Sắc ký pha đảo và sắc ký tương tác kỵ nước

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký pha đảo và sắc ký tương tác kỵ nước (Reversed-phase Chromatography and Hydrophobic Interaction Chromatography) 2 031 more words

Hóa Học

Sự dẫn xuất hóa trong HPLC

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sự dẫn xuất hóa trong HPLC (Derivatization in HPLC)

Những tiến bộ trong kĩ thuật HPLC và ứng dụng rộng rãi của nó mang đến nhu cầu về phân tách và định lượng những hợp chất mục tiêu trong mẫu ngày càng phức tạp với hàm lượng vết nhỏ hơn bao giờ hết. 1 780 more words

Hóa Học

Sắc ký pha đảo ghép cặp ion

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký pha đảo ghép cặp ion (Reversed-phase Ion-pair Chromatography)

Trong bài viết này, chúng tôi thảo luận về sắc ký pha đảo ion ghép cặp (RP-IPC), sau đó mở rộng về phạm vi áp dụng của… 1 722 more words

Hóa Học

Sắc ký pha đảo

Nguồn: Introduction to HPLC, Shimadzu, LC World Talk Special Issue Volume 1

Sắc ký pha đảo (Reversed-Phase Chromatography)

Sắc ký pha đảo là phương thức phân tách HPLC được sử dụng phổ biến nhất. 1 876 more words

Hóa Học

Các tài liệu hữu ích về HPLC và dịch thuật

I/ Giới thiệu

Trước đây, khi tôi có nhu cầu tìm thêm các tài liệu liên quan đến hóa phân tích, nhất là mảng thực hành đối với HPLC và GC,  một người đàn em khóa dưới giới thiệu cho tôi hai ấn bản đặc biệt của hãng Shimadzu về LC (LC World talk). 1 594 more words

Hóa Học