Thẻ » Hà Sĩ Phu

Câu đối Tết năm Con Lợn 2019

Câu đối Tết năm Con Lợn 2019

Hà Sĩ Phu

 

Câu đối 1: Việt Nam hai chiều xuất nhập

 

– Lời Thủ tướng ‘anh minh’: đem Thế giới gom về Việt Nam, TẾT đến mở đài nghe…,  cũng sướng? 1 752 từ nữa

Chính Trị

Câu đối Tết năm Con Lợn 2019

Câu đối Tết năm Con Lợn 2019

Hà Sĩ Phu

 

Câu đối 1: Việt Nam hai chiều xuất nhập

 

– Lời Thủ tướng ‘anh minh’: đem Thế giới gom về Việt Nam, TẾT đến mở đài nghe…,  cũng sướng? 1 752 từ nữa

Chính Trị

Chặng đường phản bội đã 100 năm chưa có điểm dừng

Duy lý thô sơ sẽ thành ngụy biện có hại!

Hà Sĩ Phu

Trao đổi với Kiều Dung

Nguyễn Đình Cống

Chặng đường phản bội đã 100 năm chưa có điểm dừng… 3 524 từ nữa

Chính Trị

Chia buồn trước linh cữu cụ Lê Hồng Ngọc!

Chia buồn trước linh cữu cụ Lê Hồng Ngọc!

Hà Sĩ Phu

Cụ bà LÊ HỒNG NGỌC đã tạ thế ngày 16-10-2018.

Cụ bà LÊ HỒNG NGỌC, phu nhân của bậc lão thành bất đồng chính kiến kiên cường Hoàng Minh Chính, sinh năm 1930, do tuổi cao sức yếu đã tạ thế hồi 21 giờ ngày 16/10/2018, hưởng thọ 89 tuổi. 665 từ nữa

Chính Trị

Hà Sĩ Phu: ‘Bị Hán hóa là mất dân tộc’

Hà Sĩ Phu: ‘Bị Hán hóa là mất dân tộc’

15/09/2018

Đinh Quang Anh Thái

Hà Sĩ Phu, tác giả “Chia Tay Ý Thức Hệ,” tại tư gia ở Đà Lạt. 8 199 từ nữa

Chính Trị