Thẻ » Hà Sĩ Phu

Câu đối Tết Canh Tý

Kính mời quý bạn đọc bấm vào tiêu đề sau đây để xem bài:
Câu đối Tết Canh Tý by Hà Sĩ Phu (Dânlambao). Ngày 24.01.2020. 44 từ nữa

Chống Tàu Xâm Lấn

Đảng với Dân - nói một mà hai!

Đảng với Dân – nói một mà hai!

(Nhân đọc bài Liệu có nhầm không của GS Nguyễn Đình Cống

Hà Sĩ Phu

Thưa GS Nguyễn Đình Cống (GS NĐC) cùng quý vị độc giả, 2 447 từ nữa

Chính Trị

Nghĩ gì sau sự phân ly trong Văn đoàn Văn Việt?

Thảo luận “Văn chương để làm gì?” (5): Nghĩ gì sau sự phân ly trong Văn đoàn Văn Việt?

Hà Sĩ Phu

6-8-2019

...“Trí thức, văn nghệ sĩ phải đoàn kết lại, thành sức mạnh góp phần làm chuyển hóa tỉnh hình. 5 447 từ nữa

Chính Trị