Thẻ » Hai Phong

Trang Kenh Hai Phong

Location

A beautiful mountain landscape, Trang Kenh is also noted for its historical and archeological importance. The attraction belongs to Thuy Nguyen district, about 20 km from Haiphong downtown and accessible by a rented motorbike or taxi ride. 168 more words

Viet Nam

Why I chose Handspan Travel for my Halong Bay tour

I don’t often book tours when I travel, but all the advice I read about Ha Long Bay before I arrived suggested booking a tour in Hanoi. 1 022 more words

Travel

Màn hình Xiaomi Redmi Note giá tốt

Màn hình Xiaomi Redmi Note

1,Bạn đã gặp những hiện tượng này chưa:

2,Xiaomi Redmi Note hiển thị hình ảnh sai

3,Màn hình Xiaomi Redmi Note chết điểm có đường xanh đứt nét ngang, dọc màn hình… 727 more words

Xiaomi

Thay màn hình Xiaomi M4 uy tín, giá tốt

Thay màn hình Xiaomi M4 uy tín cùng chất lượng hàng đầu tại, lấy liền, giá tốt

Những dấu hiệu cơ bản cho thấy điện thoại của bạn đã hỏng màn hình: 767 more words

Xiaomi

Màn hình Xiaomi M3

Thay màn hình Xiaomi M3 chất lượng tại Hải Phòng.

Bạn đã gặp những hiện tượng này chưa:

1,Màn hình Xiaomi M3 chết điểm có đường xanh đứt nét ngang, dọc màn hình… 678 more words

Xiaomi

Thay màn hình Xiaomi M2 lấy ngay

Thay màn hình Xiaomi M2

Những dấu hiệu cơ bản cho thấy điện thoại của bạn đã hỏng màn hình:

1,Màn hình Xiaomi M2 bị vỡ 684 more words

Xiaomi

Thay màn hình Xiaomi Hongmi Red rice

Dịch vụ thay màn hình Xiaomi Hongmi Red rice uy tín số một tại Hải Phòng.

Một số biểu hiện mà bạn có thể gặp phải và khiến cho màn hình em dế của bạn có thể bị hỏng như: 796 more words

Xiaomi