Thẻ » Hai Phong

Giải pháp phát triển thị trường khách du lịch Trung Quốc của Hải Phòng, Quảng Ninh

Title: Giải pháp phát triển thị trường khách du lịch Trung Quốc của Hải Phòng, Quảng Ninh Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo 18 từ nữa

Finding out about Hai Phong

This morning I received an email from the company in Vietnam who handles all the internship placements at the schools over there and I’ve found out that I’m going to Dangtuan Language Center (DTLC) in Hai Phong. 186 từ nữa

Travel

Nghiên cứu cung đối với loại hình du lịch MICE tại Hải Phòng

Title: Nghiên cứu cung đối với loại hình du lịch MICE tại Hải Phòng Authors: Nguyễn, Tiến Độ 18 từ nữa

Biện pháp tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy của giảng viên tại khoa Tâm lý - Giáo dục học trường Đại học Hải Phòng

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/15123

Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giảng dạy ở cấp khoa thuộc trường Đại học Hải Phòng. Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Trường, quá trình hình thành và phát triển của khoa Tâm lý – Giáo dục. 249 từ nữa

Hải Phòng

Làng nghề ở Hải Phòng trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/14995

Trên cơ sở khái quát những lý luận chung về phát triển làng nghề, luận văn tập trung nghiên cứu quá trình phát triền làng nghề ở Hải Phòng (Gồm 7 huyện và thành phố là Vĩnh Bảo, Tiên Lãng, Kiến Thụy, An Lão, An Dương, Thủy Nguyên, Cát Hải và thị xã Đồ Sơn), trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến nay. 207 từ nữa

Hải Phòng