Thẻ » Hai Phong

Time's moving hella fast

I can’t believe we’re already more than half way through September. This means that I only have 3 and a half months before I head off on the beginning of my epic adventure. 232 từ nữa

TEFL Internship

May kinh vi - Máy kinh vĩ giá rẻ tại Hải Phòng

Máy kinh vĩ là dòng phương tiện đo lường các góc mặt bằng và góc đứng trong ko gian. Độ chuẩn xác của máy đo được với thể đạt đến một giây (góc). 831 từ nữa

Lịch trình Phật giáo xứ Đông và Hải Phòng

Lịch trình Phật giáo xứ Đông và Hải PhòngAuthors: Ngô, Đăng LợiKeywords: Phật giáo;Hải PhòngIssue Date: 2007Publisher: Tạp chí Nghiên cứu tôn giáoSeries/Report no.: Số 8;Description: Tr. 32 từ nữa

Biện pháp quản lý văn hóa tổ chức Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05

Biện pháp quản lý văn hóa tổ chức Trường Trung cấp Công nghệ Hải Phòng : Luận văn ThS. Giáo dục học: 60 14 05… 134 từ nữa

Văn Hóa

Vietnam's major cities choking as air pollution exacerbates: government study 

Urban areas are polluted by transportation, industrial production and daily activities.

Air pollution has been getting worse across Vietnam over the past five years, breaching acceptable levels in the country’s major cities, according to a government report released on Thursday. 369 từ nữa

Air Quality