Thẻ » Giới Thiệu Tác Phẩm

Báo giấy tân hình thức số tháng 12.2018

Báo Giấy • Tháng 12 năm 2018 • Năm thứ 4 • Số 51
Email: baogiaytanhinhthuc@gmail.comwww.thotanhinhthucviet.vn

Thư Tòa Soạn
Sự sụp đổ của đế chế Tây La Mã vào thế kỷ 977 từ nữa

Giới Thiệu Tác Phẩm

Việt Báo: Tinh Tấn Magazine Ra Mắt: Truyền Đạt Lời Phật Dạy

Nhà báo Hoàng Mai Đạt trước tôn tượng Đức Phật khi thăm tòa soạn Việt Báo, nói về số ra mắt Tinh Tấn Magazine.

QUẬN CAM (VB) 1 660 từ nữa

Thông Tri

Trần Trung Ðạo: Giới thiệu tác phẩm mới: ĐÊM NGHE SÔNG HẰNG HÁT

Trong số tác phẩm của tôi vừa có thêm một tác phẩm mới “Đêm Nghe Sông Hằng Hát”.

Tác phẩm dày 350 trang ghi lại 50 bài viết, bút ký trong tinh thần gia đình, xã hội và Phật Giáo. 198 từ nữa

Giới Thiệu Tác Phẩm

Lotus Media: Hai Tiểu luận về thiền của Cư Sĩ Nguyên Giác Phan Tấn Hải

Nỗ lực ấn hành những tác phẩm Văn Hóa, Văn Học, Phật học… mang nội dung gần gũi đời sống tu và hành của người Phật tử Áo Lam, Lotus Media trong những năm qua không ngừng giới thiệu đến quý anh chị những tựa sách thiết nghĩ ít nhiều, sẽ đem lại điều lợi lạc cho chúng ta trên bước đường tinh tấn hướng thiện.

2 484 từ nữa
Giới Thiệu Tác Phẩm

Quảng Pháp: Cư Sĩ Nguyên Giác (Phan Tấn Hải) ra mắt trang blog song ngữ “Vietrahula”

Một vài hôm trước anh nhắn tôi và Tâm Thường Ðịnh (Bạch Xuân Phẻ) qua email, báo tin chọn một bài thơ song ngữ của Tâm Thường Ðịnh đăng vào trang Blog  ( 454 từ nữa

Giới Thiệu Tác Phẩm