Lại sau khoảng thời gian dài tôi mới đọc lại ngôn tình, và quyết định chọn một bộ đã nghe danh từ lâu nhưng vẫn e dè chưa dám đọc: … 2 974 từ nữa