Truyện này ắt hẳn, chắc chắn, khẳng định là rất nhiều người đọc và cũng sẽ không kém người từ chối không đọc vì ngại vấn đề tôn giáo. 1 271 more words