Thẻ » Dang Cong San Viet Nam

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước và xã hội (bài 5)

Trong lịch sử phát triển của dân tộc ta, việc ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam (năm 1930) là sự kiện chính trị quan trọng đối với đất nước và dân tộc Việt Nam. 4 945 more words

TRANG CHỦ

Đấu tranh, làm thất bại sự chống phá của các thế lực thù địch trong và sau Đại hội XII của Đảng

(chiasekienthucnet)-Khi Đại hội XII của Đảng đang diễn ra, trên các phương tiện thông tin, các trang mạng xã hội cuộc đấu tranh trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng văn hóa đang ngày càng diễn ra quyết liệt. 3 051 more words

TRANG CHỦ

“Đảng không lãnh đạo kinh tế” - quan điểm sai trái cần phê phán và bác bỏ

Trong quá trình chuẩn bị, lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, có quan điểm cho rằng, “Đảng không lãnh đạo kinh tế”. 4 400 more words

TRANG CHỦ

Âm mưu thành lập đảng hòa bình dân chủ Việt Nam

(chiasekienthucnet)-Thế lực thù địch đang âm mưu thành lập cái tổ chức có tên gọi “đảng hòa bình dân chủ Việt Nam” nhằm thực hiện mục tiêu xây dựng chế độ đa đảng ở Việt Nam và lợi dụng để “móc túi” Nhân dân. 1 588 more words

TRANG CHỦ

Không thể phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam

Thời gian gần đây, nhân dịp đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, trên một số trang mạng xã hội đã xuất hiện các bài viết đưa ra những “lập luận” rằng: Do “vai trò lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản Việt Nam” nên “song song với những công trạng họ lập được, Đảng Cộng sản đã vấp phải quá nhiều sai lầm gây nên hậu quả thảm khốc cho cả nước”; “Đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ có khả năng quản trị đất nước”. 1 653 more words

TRANG CHỦ