Thẻ » Dang Cong San Viet Nam

Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm 47 lãnh đạo cao cấp của Việt Nam

Theo kết quả kiểm phiếu công bố sáng nay, nhiều chức danh chủ chốt đã đạt nhiều phiếu tín nhiệm cao. Tổng số đại biểu có mặt để bỏ phiếu là 492 người. 700 more words

Bài nói chuyện về chủ nghĩa xã hội của TBT Nguyễn Phú Trọng tại Cuba

Nhân chuyến thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Cuba, TBT Nguyễn Phú Trọng đã có bài nói chuyện quan trọng tại trường Đảng Cao cấp Nico Lopez. 12 676 more words

Tuyên bố của Đại tá Nguyễn Biên Cương

Nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, đại tá Nguyễn Biên Cương – Tổng trợ lý TBT ĐCSVN tuyên bố:

Thế giới chuyển biến không ngừng, bạo động hoành hành khắp nơi, các thế lực phản động liên tục chống phá ĐCS bằng nhiều thủ đoạn, phương tiện kỹ thuật tinh vi, vì chiến lược lâu dài duy trì và tồn tại, ĐCSVN quyết định đổi tên nhằm đáp ứng kịp thời với thời đại mới. 370 more words

General

Tuyên bố của Đại tá Nguyễn Biên Cương

Nhân danh Đảng Cộng sản Việt Nam, đại tá Nguyễn Biên Cương – Tổng trợ lý TBT ĐCSVN tuyên bố:

Thế giới chuyển biến không ngừng, bạo động hoành hành khắp nơi, các thế lực phản động liên tục chống phá ĐCS bằng nhiều thủ đoạn, phương tiện kỹ thuật tinh vi, vì chiến lược lâu dài duy trì và tồn tại, ĐCSVN quyết định đổi tên nhằm đáp ứng kịp thời với thời đại mới. 370 more words

CCPV