Thẻ » Chinh Tri

Việt Nam không cần và không chấp nhận đa Đảng

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln

http://tuyengiao.vn/bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang/viet-nam-khong-can-va-khong-chap-nhan-da-dang-113557

Dựa trên cơ sở khoa học cả về lý luận và thực tiễn, cho phép chúng ta khẳng định dứt khoát rằng: Ở Việt Nam hiện nay không cần và không chấp nhận chế độ đa đảng! 3 085 từ nữa

Tin Việt Nam

Đạo Đức Công Vụ

Hoàng Hữu Phước, MIB

07-5-2020

Dòng chạy “tít” (title) của Tuoi Tre Online ngày 03-5-2020 rằng “Từ Vụ Nâng Giá Mua Máy Xét Nghiệm Covid-19: Đạo Đức Công Vụ Xuống Cấp! 2 344 từ nữa

Đạo Đức

Việt Nam những lần "Lỡ" cơ hội phục hưng...

Tôi biết có chính quyền Quốc Gia Việt Nam ( Liên Hiệp Pháp, Đông Dương ), tôi biết có cụ Trần Văn Hữu làm Thủ Tướng, tôi biết cụ Clement Attlee làm Thủ Tướng Anh Cát Lợi hậu Đệ Nhị Thế Chiến — nhưng tôi mới biết tấm hình này vào trung tuần Tháng Tư, 2020. 1 070 từ nữa

Chính Trị

Bản dịch của Công Hàm 257/HC-2016 Việt+ gửi Liên Hiệp Quốc

Công Hàm 257/HC-2016
PERMANENT MISSION
OF THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
TO THE UNITED NATIONS

866 U.N. Plaza. 4th Floor, Suite 435
New York. N. 1 249 từ nữa

Chính Trị

Băn Khoăn Phiền Muộn

Hoàng Hữu Phước, MIB

23-4-2020

Một người bạn hưu trí của tôi có thố lộ cùng tôi một nỗi khoăn băn muộn phiền.

Anh thở than rằng đất nước đang trong cơn đại dịch khiến chính phủ lao tâm, người dân lao khổ, thế mà có … 1 520 từ nữa

Đạo Đức

Thứ Bậc Bất Biến Trong Ngôn Ngữ Lãnh Đạo Kiểu Truyền Thống Á Đông Tại Việt Nam

Hoàng Hữu Phước, MIB

22-4-2020

Trước khi vào bài, kính mời quý độc giả nhìn qua biên niên sử sau có liên quan đến “tuyến đầu chống dịch Covid-19”: 1 891 từ nữa

Đạo Đức