Thẻ » Chinh Tri

NHỮNG LỜI TÂM HUYẾT CỦA TỔNG BÍ THƯ VỚI ĐẢNG BỘ QUÂN ĐỘI

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

“Quân đội cần tiếp tục gìn giữ, phát huy truyền thống, bản chất Bộ đội cụ Hồ”Sáng 12/9, tại Trụ sở Trung ương Đảng, tập thể Bộ Chính trị đã làm việc với Thường vụ Quân ủy Trung ương, cho ý kiến về dự thảo văn kiện và công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 461 từ nữa

Tin Việt Nam

Phan Nguyễn Như Khuê

Hoàng Hữu Phước, MIB

08-9-2020

Sau khi đăng hai bài

Huỳnh Thế Kỳ, người ủng hộ tôi, và

Huỳnh Thế Du, người phát biểu sai bét, tôi viết tiếp bài… 3 650 từ nữa

Đạo Đức

Những hệ lụy ngầm tới Nhật Bản khi Shinzo Abe từ chức

Bài viết này của tôi bắt đầu từ việc Abe từ chức để nói lên hết những cái khó mà nước Nhật phải đối mặt về mặt Quan hệ quốc tế. 3 092 từ nữa

Chính Trị

Bầu Cử Quốc Hội Việt Nam Khóa XV (2021-2026)

Hoàng Hữu Phước, MIB

02-8-2020

Do Việt Nam đang vào thế trận bầu cử Quốc Hội Khóa XV và Hội Đồng Nhân Dân Các Cấp 2021-2026; 925 từ nữa

Chính Trị

GIỚI HẠN CỦA TỰ DO

Quyền lực nhà nước cũng có giới hạn. Nhưng cùng với nó là tự do của người dân cũng có giới hạn. Có những “giới hạn đỏ”, “lằn ranh” không thể vượt qua. 1 331 từ nữa

Có nỗi ê chề mang tên “hộ chiếu”

Wiki Twitter Facebook Instagram Linkedln Wiki

https://congluan.vn/co-noi-e-che-mang-ten-ho-chieu-post93944.html

(CLO) “Không nước nào muốn nhận rắc rối vào mình khi cho nhập quốc tịch những quan chức, chính trị gia ngoại quốc cả”, lãnh đạo Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, Bộ Tư pháp khẳng định như vậy. 1 246 từ nữa

Chính Trị

Đoàn Trung Kiên

Vấn Nạn Quốc Gia

Hoàng Hữu Phước, MIB

30-8-2020

Tôi mới nhận qua Viber đường link sau:

Với các thông tin trên web từ đường link ấy của… 2 767 từ nữa

Sự Thật