Thẻ » Chinh Tri

Thích Thái Hòa: Thiên ái chính trị với những nhận thức của người con Phật

Hòa thượng Thích Thái Hòa (Ảnh: Nhuận Pháp)

Thưa Đại Chúng.

Trong kinh Đức Phật dạy, mình có phước báu lắm mới được làm người, cho nên chúng ta có cơ hội làm người, tức là chúng ta có phước báu so với những sinh vật khác ở trên trái đất nầy. 6 043 từ nữa

Tu Học Huynh Trưởng

Quân đội và sự trung thành

Quân đội và sự trung thành

Lê Tuấn Huy

Trong 7 điểm tại Kiến nghị về sửa đổi Hiến pháp 1992, nhóm 72 nhân sĩ có “yêu cầu bỏ quy định lực lượng vũ trang phải trung thành với Đảng Cộng sản Việt Nam”. 23 078 từ nữa

Chính Trị

Trịnh Xuân Thanh – Bài 3

Luật Báo Đáp Tương Đồng – Law of Equivalent Retaliation

Hoàng Hữu Phước, MIB, Nhà Lập Pháp Quốc Hội Khóa XIII

16-8-2017

A) Chính Nghĩa… 7 646 từ nữa

Chính Trị

Chính thức miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng đối với bà Hồ Thị Kim Thoa ​

Ngày 16/8, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1203/QĐ-TTg về việc miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công Thương đối với bà Hồ Thị Kim Thoa. 219 từ nữa

Chính Trị

Việt Nam cô đơn và lạc trong một thế giới bất an và bất định

Việt Nam cô đơn và lạc trong một thế giới bất an và bất định

Nguyễn Quang Dy

“Chỉ có những kẻ khôn ngoan nhất và ngu xuẩn nhất là không thể thay đổi” … 5 873 từ nữa

Chính Trị

Khuynh hướng thân dân trong tư tưởng chính trị của Minh Mệnh : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 20

Khuynh hướng thân dân trong tư tưởng chính trị của Minh Mệnh : Luận văn ThS. Khoa học chính trị: 60 31 20

Luận văn ThS. 130 từ nữa

Kinh Tế