Thẻ » Chinh Tri

Tiểu sử Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ

Ngày 9/4, ông Vương Đình Huệ chính thức được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ Phó Thủ tướng Chính phủ.

“Diện mạo” mới của Chính phủ 483 từ nữa

Tin Việt Nam

Nước nào đi đầu về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030 thì sẽ điều khiển thế giới cho tới năm 2100 (Artificial Intelligence)

Tạp chí Phát triển Tương lai

Nước nào đi đầu về trí tuệ nhân tạo vào năm 2030 thì sẽ điều khiển thế giới cho tới năm 2100… 3 034 từ nữa

XOAY VẦN

Nhiều hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

https://www.sggp.org.vn/nhieu-hoat-dong-ky-niem-90-nam-ngay-thanh-lap-dang-640977.html

SGGP – Ngày 16-1, nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Quận ủy quận Tân Phú (TPHCM) tổ chức trao Huy hiệu Đảng cho 109 đảng viên. 442 từ nữa

Tin Việt Nam

30 Chủ Nghĩa Xã Hội

Hoàng Hữu Phước, MIB

15-01-2020

A- Chống Cộng

Đã từ rất rất lâu, tôi thường rao giảng trong biết bao bài viết blog rằng ai đó quả thật rất rất đần ngu khi hô hào “ 4 189 từ nữa

Chính Trị

Cụ Lê Đình Kình: người cộng sản thế hệ "khai quốc công thần" của Hồ Chí Minh...

Đọc “Đêm Giữ Ban Ngày” của Vũ Thư Hiên tôi chỉ thấy ngậm ngùi cho một thế hệ lầm đường theo cộng sản… Và những cái chết âm thầm nhục nhã của những ông tướng cộng sản có tài thao lược, nhưng chưa mất hẳn nhân tính con người. 319 từ nữa

Chính Trị

KHI ẢO VỌNG BIẾN THÁI (WHEN ILLUSION METAMORPHOSES)

KHI ẢO VỌNG BIẾN THÁI

Kìa bao kẻ, vừa mới kẹp nén hương
Chắp tay, quỳ xin thánh thần rủ thương
Liền ăn thua đủ với người – Vô lương! 125 từ nữa

XOAY VẦN