Chim khách đuôi cờ – Ratchet-tailed treepie, Đèo Hải Vân, 8/2017

Trán chim khách đuôi cờ có màu đen tuyền mượt và bóng, phần màu đen còn lại tối màu hơn, phần cánh có pha thêm màu xanh nên tạo thành màu xanh đen trông rất đẹp, nhất là khi ngoài ánh nắng. 157 từ nữa