Thẻ » ChanBaek

[Edit] Phân Sinh - 37

Chương 37【Bỏ ra 】

 

 

 

Hai người đã lâu không có cùng ngủ chung như vậy, Xán Liệt tắm xong đi tới bên kia giường, nằm ở lằn ranh. 2 077 more words

ChanBaek

[Edit fic] [Trường thiên] [ChanBaek] Tổng tài đích ngốc manh nam thê - Chương 31

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem ra ngoài.
Chương thứ ba mươi mốt : Uy hiếp.

Kỳ nghỉ đông rất nhanh đã tới, Biện Bạch Hiền nghĩ thế này về nhà cũng không có việc gì, không bằng tìm một công việc khác để làm, như vậy còn có thể gánh vác một phần kinh tế cho mẹ. 1 356 more words

[Edit] Phân Sinh - 36

 

Chương 36【Nhân cách thứ ba】

 


Bạch Hiền từ phòng họp đi ra nhìn thấy Hoàng Tử Thao đang ngồi trêu đùa một cô gái, mắt lạnh liếc nhìn “Tôi có việc, mai gặp.” 2 373 more words

ChanBaek

[Edit fic] [Trường thiên] [ChanBaek] Tổng tài đích ngốc manh nam thê - Chương 30

Bản edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đem ra ngoài.
Chương thứ ba mươi : Sáng sớm.

Ngày hôm sau, lúc Biện Bạch Hiền tỉnh giấc thì mặt trời đã lên cao lắm rồi, Phác Xán Liệt không có ở bên cạnh. 1 323 more words

[Edit fic]Thành và đảo [ Chanbaek| Ngược văn| Trung thiên]- Chương 20

                                                 Đánh cuộc [ Biên Bá Hiền ] 689 more words

[Edit fic] Abduct |Hunhan|Ngược tâm|- Chương 10

Chó sẽ không sinh bệnh, bởi vì nó không biết nhung nhớ. Người sẽ sinh bệnh, bởi vì người nhung nhớ người khác. Người luôn bị nhung nhớ tra tấn,trong nhung nhớ trở thành một con chó hoang đáng thương . 1 327 more words