Định viết 1 bài dài về cây này, nhưng mà chưa trải nghiệm nên viết từ từ vậy.

Cây này dùng được tất cả các thứ từ lá, thân, rễ. 2 121 more words