Thẻ » Cây Đinh Lăng

Cây đinh lăng

Định viết 1 bài dài về cây này, nhưng mà chưa trải nghiệm nên viết từ từ vậy.

Cây này dùng được tất cả các thứ từ lá, thân, rễ. 2 121 more words

Cây Thuốc

Cây đinh lăng

Bài 1. Cây Đinh Lăng – vị thuốc quý
Bài 2. Cây đinh lăng – thuốc bổ trời cho
Bài 3. Thuốc quý từ cây đinh lăng… 19 more words

Thuốc Nam Thực Vật