A/N: Vì quá lười nhưng lại ham hố muốn viết cho hết reviews những truyện mình đã đọc trong tháng này, nên đành chơi kiểu viết vài cái reviews ngắn ngắn *mặt phè phỡn* 1 290 more words