Thẻ » Bùi Tín

Thời sự nóng bỏng tháng 5/2016

Bùi Tín

Tháng 5/2016 năm nay dự kiến sẽ là tháng rất nóng do thay đổi khí hậu, trái đất có nhiệt độ nóng dần lên. 2 767 more words

Bình Luận

NĂM MỚI VỚI NỖI BUỒN CỦA HỌ TÂP

Bùi Tín
10.02.2016


Tết Bính Thân đến rồi. Ở Việt Nam, Đại hội XII đã qua, không gây nên chút phấn chấn nào, vì vẫn như các đại hội cũ, chuyên tụng niệm những kinh kệ cũ rích, hết Mác- Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đã mốc meo, chủ nghĩa xã hội viển vông, rồi chủ nghĩa cộng sản bị gần như toàn thế giới vứt bỏ. 1 599 more words

Bình Luận

Một kiểu cầm quyền không giống ai

Chẳng nước nào có cái kiểu cầm quyền kỳ quặc, độc đáo như ở Việt Nam. 1 976 more words

Bùi Tín