Thẻ » Bùi Tín

Thời sự nóng bỏng tháng 5/2016

Bùi Tín

Tháng 5/2016 năm nay dự kiến sẽ là tháng rất nóng do thay đổi khí hậu, trái đất có nhiệt độ nóng dần lên. 2 767 more words

Bình Luận

NĂM MỚI VỚI NỖI BUỒN CỦA HỌ TÂP

Bùi Tín
10.02.2016


Tết Bính Thân đến rồi. Ở Việt Nam, Đại hội XII đã qua, không gây nên chút phấn chấn nào, vì vẫn như các đại hội cũ, chuyên tụng niệm những kinh kệ cũ rích, hết Mác- Lênin đến tư tưởng Hồ Chí Minh đã mốc meo, chủ nghĩa xã hội viển vông, rồi chủ nghĩa cộng sản bị gần như toàn thế giới vứt bỏ. 1 599 more words

Bình Luận

Lưu vong đến bao giờ trở về

Bùi Văn Phú

Tháng trước Hà Nội đưa thẳng tù nhân lương tâm Tạ Phong Tần từ nhà tù ra phi trường, trục xuất đi Mỹ. 2 263 more words

Cộng đồng

Món nợ Pháp Luân Công đến hồi phải trả.

Bùi Tín

(Nguồn: VOA)

Ông Giang Trạch Dân đang đứng trước một tình hình không dễ chịu chút nào.

Ông Giang là lãnh tụ số 1 của Đảng Cộng Sản Trung Quốc khi từ thế kỷ XX loài người bước vào thế kỷ XXI. 1 970 more words

Bình Luận

Khi cây cổ thụ bị trốc rễ

Bùi Tín

Cây cổ thụ lớn nhất thế giới, Trung Quốc, có số dân đông nhất thế giới, đang bước vào thời kỳ cáo chung, thời kỳ rẫy chết, không có gì có thể cứu vãn khỏi số Trời đã định vậy. 1 560 more words

Bình Luận

Giác ngộ

Bùi Tín
(Gửi các đảng viên CS, các đồng chí cũ)
Tôi từng ở trong Đảng CS từ tuổi 20, ở trong Đảng 44 năm, 65 tuổi mới thoát Đảng, trở thành người tự do 25 năm nay. 3 994 more words

Bình Luận