Thẻ » Bên Thắng Cuộc

Nguyễn Văn Linh trong cuốn Bên Thắng Cuộc II: Quyền Bính

Nguyễn Văn Tuấn

Theo FB Nguyễn Văn Tuấn

Thấy báo chí dạo này bắt đầu nhắc đến ông NVL – Nguyễn Văn Linh. Căn cứ vào cách làm việc của mấy bác trong ban tuyên giáo và Bộ 4T tôi nghĩ chắc là những bài về bác NVL là nằm trong kế hoạch tuyên truyền cả. 3 732 more words

Chính Trị

Bà Năm Mè & Tướng Big Minh

Nhiều người không biết bà Năm Mè là ai, dù lễ tang của bà sẽ có rất nhiều quan chức và sẽ được nói nhiều trên truyền thông nhà nước. 2 720 more words

Chính Trị