Bùi Văn Phú

Je suis Charlie / Không là Vi-xi
Tôi là Basam / Không còng hai tám
Tôi là Bọ Lập / Không bắt khẩn cấp… 57 more words