Thẻ » Basam

Je suis Charlie

Bùi Văn Phú

Je suis Charlie / Không là Vi-xi
Tôi là Basam / Không còng hai tám
Tôi là Bọ Lập / Không bắt khẩn cấp… 57 more words

đời Sống

Đặc phái viên Lê Hồng Anh nói gì với quan chức Trung Quốc?

Việt Nam ‘muốn khôi phục’ quan hệ với TQ/BBC

Đặc phái viên Lê Hồng Anh nói gì với quan chức Trung Quốc?

VOA – Tiếng Việt… 2 618 more words

Chính Trị

Thường trực đối mặt với ngoại xâm và kinh nghiệm phát triển dân tộc

Thường trực đối mặt với ngoại xâm và kinh nghiệm phát triển dân tộc

Book Hunter Club

Book Hunter: Đây là một đoạn trích trong chương III cuốn “Chính đề Việt Nam” của ông Ngô Đình Nhu, Cố vấn của chính phủ Việt Nam Cộng hòa.

5 284 more words
Chính Trị

Người rừng, xin hãy giải cứu chúng tôi

Bình luận của mạng Ba Sàm về Nghị định 72

 Người rừng, xin hãy giải cứu chúng tôi

Đào Tuấn

Chính Trị

Trung Quốc đùa với lửa

Trung Quốc đùa với lửa

Tác giả: David Brown

Người dịch: Huỳnh Phan, THA

Hiệu đính: David Brown, THA

06-07-2013

Theo Mỹ mất Đảng; theo Tàu mất nước. 4 914 more words

Chính Trị