Thẻ » Basam

Je suis Charlie

Bùi Văn Phú

Je suis Charlie / Không là Vi-xi
Tôi là Basam / Không còng hai tám
Tôi là Bọ Lập / Không bắt khẩn cấp… 57 more words

đời Sống

Đặc phái viên Lê Hồng Anh nói gì với quan chức Trung Quốc?

Việt Nam ‘muốn khôi phục’ quan hệ với TQ/BBC

Đặc phái viên Lê Hồng Anh nói gì với quan chức Trung Quốc?

VOA – Tiếng Việt… 2 618 more words

Chính Trị