Thẻ » Bảo Tồn Phát Triển

Vài ý về kết luận của Thanh tra Chính phủ vụ Sơn Trà

Kết luận cho thấy hai lưu ý:

– Diện tích rừng nêu trong kết luận đã bị xén mất hơn 1.200 ha.

– Tên các chủ đầu tư dự án các sai phạm không được nêu (trong các dự án sai phạm thấy có mấy cái của Sungroup). 291 từ nữa

Môi Trường

Cộng đồng đề nghị khẩn cấp dừng chặt, di dời gần 2.000 cây xanh ở Hà Nội

Ngày 29.5.2019, Quỹ Hỗ trợ và phát triển Cộng đồng Sống bền vững (gọi tắt là Quỹ Sống), nhiều tổ chức phi chính phủ và các cá nhân yêu môi trường, yêu Hà Nội có thư gửi UBND thành phố Hà Nội và Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đề nghị khẩn cấp ngừng chặt, di dời gần 2.000 cây xanh ở Hà Nội. 1 237 từ nữa

Môi Trường

Lấn biển phân lô và lời khẩn cầu trên đảo Lý Sơn

Dự án khu đô thị lấn biển The Sea Eyes 54,65 ha ở Lý Sơn đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều cho việc hỗ trợ phát triển một đảo đặc thù về tài nguyên, các giá trị văn hóa lịch sử, chủ quyền lãnh hải. 3 137 từ nữa

Môi Trường

Thu gom quá nhiều đất cho các dự án tâm linh là lãng phí nghiêm trọng

“Điều đáng sợ không phải là có quá nhiều thần thánh, điều đáng sợ là con người không còn sợ cái gì siêu việt hơn mình và từ đó mà việc gì cũng dám làm, kể cả những việc phi nhân tính nhất” – kết cuộc trò chuyện với Người Đô Thị về thực trạng tín ngưỡng tôn giáo Việt Nam hiện nay, nhưng đồng thời TS. 2 960 từ nữa

Bảo Tồn Phát Triển