Thẻ » Bai Hat

小半/ Tiểu bán/Non nửa - Trần Lạp

小半

作词:涂玲子
作曲:陈粒

不敢回看

bù gǎn huí kàn

Bất cảm hồi khán

Không dám nhìn lại

左顾右盼不自然的暗自喜欢

zuǒgùyòupàn bù zìrán de ànzì xǐhuān

Tả cố hữu phán bất tự nhiên đích ám tự hỉ hoan… 2 574 từ nữa

Bài Hát

鬼迷心窍/Quỷ mê tâm khiếu/Quỷ ma dẫn lối - Lý Tông Thịnh

鬼迷心窍
作词:李宗盛
作曲:李宗盛

曾经真的以为人生就这样了

céngjīng zhēn de yǐwéi rénshēng jiù zhèyàngle

Tằng kinh chân đích dĩ vi nhân sinh tựu giá dạng liễu

Ta đã từng thực sự cho rằng cuộc đời chính là như thế 842 từ nữa

Bài Hát

一路上有你/Nhất lộ thượng hữu nhĩ/Một đường có được em - Trương Học Hữu

一路上有你
作词:谢明训
作曲:片山圭司

你知道吗爱你并不容易

nǐ zhīdào ma ài nǐ bìng bù róngyì

Nhĩ tri đạo ma ái nhĩ bính bất dung dị

Em có biết không, yêu em thật cũng chẳng dễ dàng… 1 511 từ nữa

Bài Hát

说散就散/Thuyết tán tựu tán/Nói xa là xa - Viên Á Duy

说散就散
作词:张楚翘
作曲:伍乐城

抱一抱 就当作从没有在一起

bào yī bào jiù dàng zuò cóng méiyǒu zài yīqǐ

Bão nhất bão tựu đương tác tòng một hữu tại nhất khởi… 1 721 từ nữa

Bài Hát

爱江山更爱美人/Ái giang sơn cánh ái mỹ nhân/Yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân - Trác Y Đình

爱江山更爱美人
作词:小虫
作曲:小虫

————————————————————————————————————————————

道不尽红尘奢恋

dào bù jìn hóngchén shē liàn

Đạo bất tận hồng trần xa luyến

Không bàn hết được chuyện tình yêu đầy rẫy chốn hồng trần… 783 từ nữa

Bài Hát

割心/Cát tâm/Xé lòng - Trương Vũ

作词:十一郎
作曲:张宇
编曲:徐德昌&钟兴民

把我的宝贝都送给了你

bǎ wǒ de bǎobèi dōu sòng gěile nǐ

Bả ngã đích bảo bối đô tống cấp liễu nhĩ

Mang tất cả những gì quý giá nhất của ta tặng cho em… 706 từ nữa

Bài Hát

电灯胆/Điện đăng đảm/Người thừa - Đặng Lệ Hân

电灯胆

邓丽欣

—————————————————————————————————————————————-

假使不能公开妒忌 学习大方接受

gaa si bat nang gung hoi dou gei hok zaap daai fong zip sau

Giả sử bất năng công khai đố kỵ học tập đại phương tiếp thụ 1 469 từ nữa

Bài Hát