Thẻ » Bai Hat

trong

vận nét thơ ngây làm hồn
cho nhành tan rót nét
vận nếp kiêu sa làm đời
cho khoé mi yên tràn mắt

chọn thế tiêu diêu, chọn người… 98 từ nữa

Bài Hát

mời

<intro in C>

mời gió đơm bông mình cây,
ngọt ngào tiếng hát chim muông
nghe ta mùa đêm.
em sao đến
lời ca nuối, thêu sương… 177 từ nữa

Bài Hát

tiếng im reo

không còn người trên lối
không còn ta bước đi
không còn nghe tiếng reo, như là im
anh còn ngồi đó đây, nghe giọt sương réo tan… 223 từ nữa

Bài Hát

gió ru tình

và gió ru tình, trong câu hát ấy mê lầm
ngọt bồi hồi tha thiết giấc mơ ngoan
gọi tiếng ru hò, trông đôi mắt đã đưa lời… 240 từ nữa

Bài Hát

mặt trời mọc

mặt trời mọc trong tim, con đường xưa không lối
mặt trời mọc trên môi, úa tàn đi sương khói
mặt trời mọc nghe lạnh đôi lần thêm thầm bước… 320 từ nữa

Bài Hát

Hồn trong, tiếng đêm

Tiếng đêm rộng ca, làm mòn sợi dây buồn
Tiếng đêm rộng soi, một lòng bao la
Tiếng đêm nhẹ trôi, làm mềm thời gian… 274 từ nữa

Bài Hát