Thẻ » Bà Đầm Xòe

CUỘC “SO GĂNG’’ LỊCH SỬ

CUỘC “SO GĂNG’’ LỊCH SỬ (1,2,3,4,5)

I- Trận chiến của ông CẢ, ông BA

NHIẾP VĨNH TRANG

Trên sàn đấu chính trường Việt Nam vừa diễn ra trận so găng có thể xem là “Vô tiền khoáng hậu” giữa hai Võ Sĩ – ông Cả và ông Ba – gọi tắt là Võ Sĩ Y (VSY) và Võ Sĩ X (VSX). 13 437 more words

Chính Trị

Phải chẳng điểm lụi tàn của đất nước đã hiện lên rõ ràng?

ALAN PHAN –NGƯỜI VIỆT VÀ NGƯỜI NHẬT

Riêng các dư luận viên, tôi nghĩ các bạn cứ gởi thẳng bài cho báo Nhân Dân, chúng tôi đã quá quen thuộc với quan điểm của các bạn về “sự thật”, về “biện bạch”, về “răn đe” 70 năm rồi. 3 116 more words

Chính Trị

Kinh tế thất bại- bất mãn công khai- gia tăng đàn áp

Góp ý Hiến pháp qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài

Thanh Phương

Bà Đầm Xòe–Tiền của bà con, ai đang dùng để tiêu? 9 167 more words

Chính Trị