Thẻ » Ao Dai

Tết / Vietnamese Lunar New Year

This morning
I was walking in the park
Thinking about the lunar new year celebration

The yellow apricot blossoms
The sticky rice cakes
The áo dài flaps swinging in the air… 45 từ nữa

Poems

Gói bánh kiểu thương hiệu ....quỷ già ;)

Gói bánh chưng, bánh tét đón Tết mà cũng phải điệu đàng như này thì mới đúng thương hiệu …. quỷ già, ủa lộn là Dã Quỳ xứ cao bồi đây nè. 317 từ nữa

Bạn Bè

Ao Dai: The national dress of Vietnamese women

Ao Dai is the traditional dress of Vietnamese women that consists of a long tunic with slits on either side and wide trousers. In northern Vietnam a D is pronounced just like the American Z. 34 từ nữa

Photography And Artwork

Vietnamese Traditional Dress

Our Charming and Timeless Áo Dài. The Vietnamese Traditional Costume. Lan Huế. For more information please visit our website: http://lanhue.com/ao-dai-vietnamese-traditional-costume/

Vietnamese Traditional Dress

Our Charming and Timeless Áo Dài. The Vietnamese Traditional Costume. Lan Huế. For more information please visit our website: http://lanhue.com/ao-dai-vietnamese-traditional-costume/

Ái Vân for Paris by Night

Ái Vân is a Vietnamese singer that often performs on Paris by Night. My mom made the costumes for two of her performances. I only found one of the two performances online. 49 từ nữa

Cô Ba Sài Gòn

Mình luôn hy vọng và trông chờ ở những sản phẩm điện ảnh của chị Ngô Thanh Vân bởi lẽ từ xưa đến giờ trong mắt mình, chị Vân vẫn là một mẫu người nghiêm túc và tâm huyết. 1 056 từ nữa

Phim Chieu Rap