Thẻ » Ao Dai

Giấc Mơ Tà Áo Trắng

Từ xưa đến nay, trong tất cả những trang phục thường mặc thì có lẽ con nhỏ này mê nhất là áo dài. Biết vậy nên thỉnh thoảng, chị Mây Tím xinh đẹp từ Sài Gòn xa xôi vẫn may thêm áo dài mới cho nhỏ em gái này. 648 từ nữa

Bạn Bè

Làm thế nào để khôi phục nền văn hóa Việt Nam đang bị tàn phá, băng hoại?

Tương Lai

Năm 1954, người Pháp thua trận, rút khỏi Việt Nam. Miền Bắc Việt Nam bắt đầu áp dụng chủ nghĩa cộng sản của 2 ông Mac-Lê. 2 484 từ nữa

Bình Luận

Tháng Tám, ươm vàng cõi nhớ

tháng Tám, ươm vàng cõi nhớ

ngõ về, nắng hát bâng khuâng

em nghe trong lời của gió

ve sầu dạo khúc – ngại – ngần… 134 từ nữa

Thơ

Wedding Bliss

My childhood friend married a few years ago. Peter Tuyet designed all the bride’s outfits and the mother’s Ao dai. I helped shopped for materials and beaded the Ao dai in ivory and teal.