Thẻ » Ao Dai

[sketch] VN 1920 or Character concept for "Karma" manga

Song song với Lông Chồn mình sẽ vẽ 1 truyện ngắn tên là Báo ứng, lấy bối cảnh VN 1920.

Sketch sơ vài nhân vật: 121 more words

Sketch

Getting to know you... to the lighthouse

Hmm, so many topics came out of a brief encounter this afternoon.  A fellow teacher offered to take me out for coffee, to show me around, and discuss his course on British culture.   1 623 more words

Vietnam

Lunar New Year in Melbourne

Its Lunar New Year and its the year of the Goat!

There have been celebrations across the city of Melbourne. Today we went to China town, to get amongst the action! 93 more words

Photography

AO DAI VIA louise-ocean

Ao Dai

Mồng 3 Tết Ất Mùi

Mồng 3 Tết, cả nhà lại tiếp tục du xuân đây.

Đầu tiên là đi xem diễn hành xe hoa ngày Tết, …..

…. rồi mình cùng nhau đi lễ đầu năm. 12 more words

Cún

Nàng Xuân

Nàng Xuân năm nay (chắc chắn) xinh đẹp bội phần! Đã vậy lại còn thướt tha, điệu đàng hơn nữa chứ. ;)

Nàng Xuân lớn đã điệu đàng như thế, còn Nàng Xuân nhí cũng đâu chịu thua kém chị, cũng thướt tha màu áo, gót mềm nhẹ như lá rơi đây mà. 141 more words

Chuột Nhắt