Đinh Ngọc Thu-Quy luật là thứ không thể chống (BVN)   Ân xá quốc tế: Blogger và trợ lý bị giam giữ trong hai năm qua vô tội và phải được trả tự do… 3 198 more words