Thẻ » Xiumin

[Longfic] [LuMin] Siêu Sao Chap 22

Author: EunHa
Rating: 15+
Category: Comedy , Romance , Au , OOC
Pairting : LuMin.
Disclaimer: Au không sở hữu ai cả.

* Cảnh báo : Fanfic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng . 3 971 more words

LuHan

[Longfic][SA][T][XiuChen]Yêu em không cần lý do.(Chap 5)

Author:Hàn Nguyệt.

Rating:T

Disclaimer:Họ không thuộc về tôi mà họ thuộc về nhau.

Category:Sad,Romance,HE.

Pairing:XiuChen và các thành viên khác trong EXO.

Sumary:

“Chung Đại lúc nào cũng có hai nỗi sợ.Sợ bóng tối và Kim Mân Thạc. 1 807 more words

EXO Fanfiction!

[Longfic] [LuMin] Siêu Sao Chap 21

Author: EunHa
Rating: 15+
Category: Comedy , Romance , Au , OOC
Pairting : LuMin.
Disclaimer: Au không sở hữu ai cả.

* Cảnh báo : Fanfic hoàn toàn là sản phẩm của trí tưởng tượng . 3 599 more words

LuHan

[FANFIC-SHORTFIC][EXO][LUMIN/XIUHAN] THE GHOST (BÓNG MA) - CHAP 15.3

CHAP 15.3

Mân Thạc nằm dưới bàn tay đầy xương xẩu của kẻ cai trị bóng tối, trong lồng ngực cậu là một trái tim đang đập cuồng dại. 3 039 more words

[Longfic][SA][T][XiuChen]Yêu em không cần lý do.(Chap 4)

Author:Hàn Nguyệt.

Rating:T

Disclaimer:Họ không thuộc về tôi mà họ thuộc về nhau.

Category:Sad,Romance,HE.

Pairing:XiuChen và các thành viên khác trong EXO.

Sumary:

“Chung Đại lúc nàp cũng có hai nỗi sợ.Sợ bóng tối và Kim Mân Thạc. 1 567 more words

EXO Fanfiction!

[ Shortfic|M ] | eternity – bất diệt | Câu chuyện thứ 2 | C

Kim Jong Dae bất chợt nhận ra mình đang vùng vẫy trong một nơi hoang vu xa lạ. Chung quanh chỉ là mỗi con phố trống vắng không người qua lại. 3 258 more words

Exo

[Longfic][SA][T][XiuChen]Yêu em không cần lý do.(Chap 3)

Author:Hàn Nguyệt.

Rating:T

Disclaimer:Họ không thuộc về tôi mà họ thuộc về nhau.

Category:Sad,Romance,HE.

Pairing:XiuChen và các thành viên khác trong EXO.

Sumary:

“Chung Đại lúc nào cũng có hai nỗi sợ.Sợ bóng tối và Kim Mân Thạc. 1 209 more words

EXO Fanfiction!