Thẻ » Truong Sa

Nhận xét về "An Nam đại quốc họa đồ"

Nguyễn Đình Đầu

Tên bản đồ này được ghi trân trọng bằng chữ Hán 安南大國畫圖 và bằng chữ quốc ngữ: An Nam đại quốc họa đồ … 5 454 more words

Lịch Sử Việt Nam

-Trường Sa! Trường Sa! Ðảo chếnh choáng!

Ngô nhân Dụng – Nguoiviet

Tháng Ba năm 1974, hai tháng sau khi Trung Cộng tấn công chiếm quần đảo Hoàng Sa, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đưa một phái đoàn đi thăm một đảo trong quần đảo Trường Sa; chắc để ủy lạo tinh thần các quân nhân đồn trú. 2 362 more words

-Lấy Gạc Ma làm bàn đạp, Trung Quốc có thể tấn công các đảo xung quanh

http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Lay-Gac-Ma-lam-ban-dap-Trung-Quoc-co-the-tan-cong-cac-dao-xung-quanh-post150078.gd

Hồng Thủy  -20/09/14 06:48

(GDVN) – Lịch sử các cuộc xung đột ở Biển Đông cho thấy rằng các căn cứ này có thể được sử dụng như bàn đạp cho các cuộc tấn công nhằm vào các đảo/đá/rặng san hô gần đó 1 399 more words

-Hà Tường Cát - Trung Quốc từng bước thôn tính Biển Đông

Diendantheky

*  Tăng tốc xây dựng trên đảo Gạc Ma, thuộc Trường Sa của Việt Nam

Từng bước tiến hành âm mưu thôn tính toàn thể khu vực Biển Đông, từ đầu năm nay Trung Quốc bắt đầu thực hiện chiến lược mới: gia tăng sự hiện diện tại quần đảo Trường Sa. 2 349 more words

-ĐẢO NHÂN TẠO CỦA TQ TẠI TRƯỜNG SA VÀ QUAN HỆ VIỆT-TRUNG

Vietbao

Nguyễn Mạnh Trí

ĐẢO NHÂN TẠO CỦA TQ TẠI TRƯỜNG SA VÀ QUAN HỆ VIỆT-TRUNG

.
Tin tức gần đây cho thấy sóng gió Biển Đông nổi lên liên tục, sau vụ  dàn khoan HD-981 là việc Trung Quốc đang ra sức đắp đất phong nền biến đá thành đảo tại Gạc Ma, Gaven, Chữ Thập, Tư Nghĩa, Su Bi và Châu Viên, thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận. 3 289 more words

(Phần 3, tiếp theo Phần 2)

Tục ngữ Việt Nam có câu: “Bán anh em xa, mua láng giềng gần”. Chứng tỏ dân tộc Việt Nam rất là tình nghĩa, luôn rất coi trọng hàng xóm láng giềng. 3 182 more words

Lê Thăng Long

(Phần 2, tiếp theo Phần 1)

Thưa đồng bào Việt Nam và bè bạn quốc tế!

Sức mạnh quan trọng nhất luôn là lẽ phải. 2 975 more words

Lê Thăng Long