Thẻ » Tiêu Chuẩn 4c

Khi nông dân làm cà phê 4C

Xã Mê Linh, huyện Lâm Hà, vùng đất kinh tế mới hôm nay gần như độc canh cây cà phê với trên 95% diện tích đất nông nghiệp. 58 more words

Khác

Sản xuất cà phê sạch theo tiêu chuẩn 4C

Tiêu chuẩn 4c là gì?
Hiệp hội 4C là tổ chức quốc tế thực hiện Bộ nguyên tắc chung cho cộng đồng cà phê (Common Code for the Coffee Community: 4C) Hiệp hội 4C (Common Code for the Coffee Community Association) có trụ sở lại Bonn – Cộng hòa liên bang Đức. 16 more words

Khác