Thẻ » Short Fic

[shortfic] [SA] [EXO] CHUYỆN NHÀ CÓ SÁU CHÀNG TRAI (13)

Author: ChipMun tỷ tỷ

Pairings: EXO

Category: bỉ bựa

Rating: K+

Disclaimer: Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận. 2 435 more words

Long Fic

[Short fic] The Promise of Spring | Captain America: The Winter Soldier |Chap 3

Author: ym4yum1 

Trans & edited by Tiểu Tâm Khiết

Link: https://www.fanfiction.net/s/10318049/3/The-Promise-of-Spring


Điều tốt nhất chúng ta có thể làm là bắt đầu lại mọi thứ 6 644 more words

Short Fic

[Short fic] Those who saved her | Hetalia | Prussia – Vietnam | List chapter

Author:  Alassea Telrunya

Translator: Tiểu Tâm Khiết

Rating: T

Genres: Romance/Adventure

Status: 2 chapters/dropped.

Summary: Prussia và Việt Nam vừa có một cuộc tranh cãi. Việt Nam đã đi quá xa và vô tình gọi Prussia bằng một từ cấm kị. 249 more words

Hetalia

[shortfic] [SA] [EXO] CHUYỆN NHÀ CÓ SÁU CHÀNG TRAI (7)  

Author: ChipMun tỷ tỷ

Pairings: EXO

Category: bỉ bựa

Rating: K+

Disclaimer: Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận. 2 041 more words

Shortfic

[shortfic] [SA] [EXO] CHUYỆN NHÀ CÓ SÁU CHÀNG TRAI (6)

Author: ChipMun tỷ tỷ

Pairings: EXO

Category: bỉ bựa

Rating: K+

Disclaimer: Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận. 2 363 more words

ChanBaek