Thẻ » Short Fic

[Editfic][ChanBaek] ANSWER ME (Tell Me That You Love Me Too)

Author: sapphire_pieces

Pairing: Baekhyun/Chanyeol

Rating: NC-17

Genre: Romance, Angst. Reply 1997 verse.

Length: 5 Parts

Tóm tắt: Không có vấn đề gì, Baekhyun và Chanyeol sẽ luôn luôn tìm cách quay trở về tình yêu. 414 more words

ChanBaek

[Short fic] Maybe a bad dream | Hetalia | Chap 2

Trans & edited by Tiểu Tâm Khiết

Chào một bình minh mới, England quyết định sẽ rời chiếc giường yêu quý sớm hơn mọi ngày để có thể chuẩn bị bữa sáng cho Việt Nam trước khi cô tỉnh dậy. 2 563 more words

Hetalia

[Short fic] Maybe a bad dream | Hetalia | Chap 1

Trans & edited by Tiểu Tâm Khiết


“Đồ biến thái…” – mắt Việt Nam nheo lại thành một cái lườm chết chóc sau khi cô dùng mái chèo gỗ của mình đập cho France lăn ra bất tỉnh. 3 164 more words

Hetalia

[shortfic] [SA] [EXO] CHUYỆN NHÀ CÓ SÁU CHÀNG TRAI (13)

Author: ChipMun tỷ tỷ

Pairings: EXO

Category: bỉ bựa

Rating: K+

Disclaimer: Tác giả chỉ sở hữu cốt truyện. Fic viết ra không nhằm mục đích lợi nhuận. 2 435 more words

ChanBaek