Thẻ » Pham Viet Dao

GIÁO HỘI GIAN ÁC


Đọc thêm nhé: Đạo Thiên Chúa chỉ là Đạo Thờ Bò cải biến

Tàn phá nền văn hóa và hủy diệt mọi tâm linh bản địa là sách lược yểm mạch hồn thiêng sông núi có tác dụng làm suy nhược lòng dân tộc, đó là chính sách muôn đời của giáo hội Gia tô thực dân La mã, thực dân Pháp, để rồi sau đó cưỡng ép, dụ dỗ rửa tội theo đạo, biến lũ cuồng tín thành nội ứng sẵn sàng nổi loạn gây chiến, phá hoại trật tự an ninh tổ quốc tạo thế nước đục béo cò – Lịch sử Việt Nam cận đại cho thấy khi thực dân đế quốc xâm lăng thì bọn giáo gian đã là tay sai hết lòng phụng sự cho giặc – Huynh Đệ Hiệp Thông Chia Sẻ … như thế đấy !!! 8 541 more words

Dân Oan