Thẻ » Nguoibuongio

Từ Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh ra câu trả lời Anh Là Ai.

Thứ Tư, ngày 23 tháng 7 năm 2014
Blog Nguoibuongio

Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh.

Một dạo ca khúc Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh do hai ca sĩ chính quy Trọng Tấn và Anh Thơ làm mưa gió trên phát thanh, truyền hình của nhà nước CHXHCNVN. 2 599 more words

Nguoibuongio

-Từ Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh ra câu trả lời Anh Là Ai.

Nguoibuongio FB

Tình Ta Biển Bạc Đồng Xanh.

Một dạo ca khúc Tình Ca Biển Bạc Đồng Xanh do hai ca sĩ chính quy Trọng Tấn và Anh Thơ làm mưa gió trên phát thanh, truyền hình của nhà nước CHXHCNVN. 2 599 more words

-Những người phụ nữ khốn khổ.

Nguoibuongio

Nếu như Vich To Huy Go ở Việt Nam, có lẽ ông không còn đủ sức để viết tác phẩm Những Người Khốn Khổ. Có thể ý kiến này là hơi ngang ngược. 2 253 more words

Những người phụ nữ khốn khổ.

Chủ Nhật, ngày 20 tháng 7 năm 2014

Blog Nguoibuongio

Nếu như Vich To Huy Go ở Việt Nam, có lẽ ông không còn đủ sức để viết tác phẩm Những Người Khốn Khổ. 2 265 more words

Nguoibuongio

-Đại Vệ Chí Dị

Nguoibuongio FB

Tháng Tân Mùi, năm Giáp Ngọ. Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Quân Tề đóng chiến hạm ngoài biển khơi từ cuối mùa xuân, liên tục quấy rối. 1 334 more words

Đại Vệ Chí Dị

Thứ Năm, ngày 17 tháng 7 năm 2014

Blog Nguoibuongio

Tháng Tân Mùi, năm Giáp Ngọ. Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69.

Quân Tề đóng chiến hạm ngoài biển khơi từ cuối mùa xuân, liên tục quấy rối. 1 334 more words

Nguoibuongio