Thẻ » Nguoibuongio

Cái bình Toàn Trị

Thứ Ba, ngày 21 tháng 10 năm 2014

Blog Nguoibuongio

ĐCSVN phát động chống tham nhũng, mới đầu người ta thấy những phát biểu hùng hồn dạng như không có vùng tối, không có bao che, không có nể nang….. 1 473 more words

Nguoibuongio

Giáo Hoàng thuộc nghị quyết.

Thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2014
Blog Nguoibuongio

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong chuyến công du Châu Âu, sau khi gặp gỡ nguyên thủ Bỉ, Đức ngài ghé Vatican thăm Giáo Hoàng. 1 752 more words

Nguoibuongio

Màn đu dây hay đâm sau lưng đồng đội.

Thứ Năm, ngày 16 tháng 10 năm 2014
Blog Nguoibuongio

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiến hành một loạt biện pháp ngoại giao tại Châu Âu, những thông tin chính cho đến giờ phút này đã khẳng định mục đích chính chuyến đi này của thủ tướng NTD là tìm kiếm sự ủng hộ của EU với VN trong vấn đề Biển Đông. 2 683 more words

Nguoibuongio

Lắng nghe dư luận sau bài phát biểu của cả Lú.

Thứ Tư, ngày 08 tháng 10 năm 2014
Blog Nguoibuongio

Hôm nay qua Skype, chứng kiến được một vụ bàn luận sôi nổi tại quán cà phê chỗ đằng sau Bắc Bộ Phủ. 2 535 more words

Nguoibuongio

TBT Nguyễn Phú Trọng '' bật mí '' cách tham nhũng an toàn.

Thứ Hai, ngày 06 tháng 10 năm 2014
Blog Nguoibuongio

Tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày hôm qua, TBT Nguyễn Phú Trọng đã công khai bày cách tham nhũng làm sao để được an toàn. 1 714 more words

Nguoibuongio

-TBT Nguyễn Phú Trọng '' bật mí '' cách tham nhũng an toàn.

Nguoibuongio FB

Tiếp xúc cử tri Hà Nội ngày hôm qua, TBT Nguyễn Phú Trọng đã công khai bày cách tham nhũng làm sao để được an toàn. 1 715 more words

Đại Vệ Chí Dị.

Thứ Năm, ngày 02 tháng 10 năm 2014

Blog Nguoibuongio

Nước Vệ triều nhà Sản năm thứ 69, đời Vệ Kính Vương thứ 3.

Năm đó Vệ Kính Vương đã già yếu. 2 775 more words

Nguoibuongio