Thẻ » Đức Phật Và Nàng

#ndcfs1613

Bài m viết dài nên m xin phép câu lượt xem trước, đại khái là m sẽ ném đá bộ Đức Phật và nàng, lí do là m không chấp nhận được một bộ truyện xuyên tạc và gượng ép như bộ này. 1 863 more words

Khác