Thẻ » Dcsvn

CXN_031614_4366_CSVN chắc đang xoa tay vui sướng thấy rân chủ VN theo con đường của Người Việt Hải Ngoại 39 năm nay, đó là 9 người 10 đảng phái và chống cộng bằng nghị quyết (Phạm Chí Dũng)

Châu Xuân Nguyễn
—-

Cái trò hề Xã Hội Dân Sự, Hội nhà văn này nọ v.v… thì CS bây giờ đâu có cấm nữa đâu, anh em dân chủ, hội blogger, hội phụ nữ, hội đang mang thai, hội con nít trên 5 tuổi dưới 12 tuổi v.v… 909 more words

ĐCS

Ba que - NỔ ĐỂ NUÔI MỘNG - Xỏ lá

Đọc thêm nhé: VỠ MỘNG

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Rõ là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!

3 875 more words
AntiCxN

CỜ VÀNG CHÉM GIÓ

Đọc thêm nhé: Cờ vàng chống cộng cực đoan – Đỉnh điểm của sự hoang tưởng

Ngụy con theo giặc, giết hại đồng bào, tàn phá quê hương, đầu độc môi trường, giặc thua rồi cút thì cái bầy đánh thuê đó tụt cả quần ra để chạy trốn theo giặc – Ăn nhờ ở đậu xứ người, chẳng có cái gì để mà tự hào cả, tối ngày chỉ biết móc đít ra để ngửi – Đã khốn nạn, không biết cái thân tôi mọi rồi sủa láo để kéo quần, thì bày ra tới nửa non thế kỷ cũng chẳng ra trò, rõ là bất tài – Ấy thế mà, chúng vẫn nhăn nhở núp sau Internet rồi tru tréo lên: “DÂN CHỦ – NHÂN QUYỀN” ư, “TỰ DO – NGÔN LUẬN” ư – Lại còn ra cái vẻ với vận bĩ quốc gia nữa chứ, cứ như là chưa từng đạp già đá trẻ, trèo lên cả đầu nhau chạy trốn theo chủ – Đấy là “Đáp Lời Sông Núi” là “Human Rights Watch” – Thật là nhục nhã quá đi thôi, lũ bay ơi hèn yếu đám Cờ-hó xứ người (CxN) xuẩn động.!

4 225 more words
AntiCxN