Thẻ » Dcsvn

-Chính thể XHCN hay chính thể “quân chủ đảng trị” tại Viêt Nam?

    Danquyen   

LG  Đức Thành

Hiến pháp mới tại “chương chế độ chính trị”, điều 1 qui định: 1, Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân và Vì Nhân dân. 4 688 more words

-BA NGƯỜI KHÁC - Tác giả : Tô Hoài.- Cuộc Cách mạng long trời lở đất của ĐCSVN : CCRĐ.

VNTQ

Trích đoạn : CHƯƠNG II (b)

Nhà tù của liên đoàn uỷ đoàn phúc tra là lô cốt và trại giam ở phủ lỵ thời Pháp. 19 458 more words

CXN*_043012_1488_Gánh nặng kinh tế của ĐCS ngày càng trì trệ hơn (MMDT,GPCXN)

Đăng lần đầu: 30.04.2012 (ngày Quốc Hận)

Châu Xuân Nguyễn

Bài viết này tặng Đại Tá Hồ Ngọc Cẩn, người bị tên cộng sản xử tử sau ngày 30.04.1975, khi tôi có chức vị, đích thân tôi sẽ về VN tìm tên này, hình ảnh đã có đầy đủ. 2 976 more words

ĐCS

CXN*_061014_5287_Tim đen của 3D và của ĐCSVN: Tăng thu ngân sách 12-14%/năm mới đảm bảo trả nợ (GPCXN, MMDT)

Đăng lần đầu: 10.6.2014

Châu Xuân Nguyễn

—————-

Đọc thoáng bài báo dưới, đọc lướt 2 bài này thì sẽ thấy tim đen của chúng theo CXN phân tích: 7 867 more words

ĐCS