Thẻ » Dcsvn

CXN_031614_4366_CSVN chắc đang xoa tay vui sướng thấy rân chủ VN theo con đường của Người Việt Hải Ngoại 39 năm nay, đó là 9 người 10 đảng phái và chống cộng bằng nghị quyết (Phạm Chí Dũng)

Châu Xuân Nguyễn
—-

Cái trò hề Xã Hội Dân Sự, Hội nhà văn này nọ v.v… thì CS bây giờ đâu có cấm nữa đâu, anh em dân chủ, hội blogger, hội phụ nữ, hội đang mang thai, hội con nít trên 5 tuổi dưới 12 tuổi v.v… 909 more words

ĐCS

Đảng Ơi & Tình Ơi

-Bùi Ngọc Tấn

Lời giới thiệu: Trong hai ngày 13 và 22 tháng 9 năm 2012, hai ông Nguyễn Chí Đức và Tô Hoài Nam… 3 142 more words

VĂN HÓA XÃ HỘI

Bảo vệ Tổ Quốc cho dân hay cho đảng

Không thể đánh đồng Đảng với Tổ Quốc và Nhân Dân.  Tại sao lại gộp lại làm một  như vậy?

Lê Công Định

TBT Nguyễn Phú Trọng: “Phải đẩy mạnh đấu tranh, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hoà bình” nói chung và “phi chính trị hoá” quân đội nói riêng của các thế lực thù địch.

29 918 more words
CHÍNH TRỊ