Tin từ UBND TP HCM cho biết, dự kiến TP HCM sẽ thành lập khu kinh tế đặc biệt của thành phố tại quận 7… 270 more words