Thẻ » Dang Cong San Viet Nam

Thưa quý vị,

Tôi xin gửi đến quý vị “THƯ CÁO LỖI kiêm THƯ MỜI” dưới đây. Rất mong quý vị quan tâm, chia sẻ cho cộng đồng và ủng hộ chúng tôi – những người trong nước đang dấn thân đấu tranh và xây dựng trong yêu thương, trong hòa bình vì một nước Việt Nam thực sự giàu mạnh, dân chủ, tự do, hạnh phúc và tôn trọng quyền con người! 826 more words

Lê Thăng Long

(Phần 5)

Thưa quý vị và các bạn!

Trong bức thư này tôi đề cập đến vấn đề thực hiện chế tài nhân quyền đối với chính quyền đảng Cộng sản độc tài Việt Nam. 2 593 more words

Lê Thăng Long

(Phần 4)

III/ NHÓM LÝ DO QUAN TRỌNG THỨ 3 DẪN ĐẾN VIỆC CẦN THIẾT, BẮT BUỘC PHẢI SỚM TIẾN HÀNH CHẾ TÀI NHÂN QUYỀN ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ĐẢNG CỘNG SẢN ĐỘC TÀI VIỆT NAM là: 3 217 more words

Lê Thăng Long

(Phần 2)

Đối chiếu theo nội dung tinh thần của công ước quốc tế về nhân quyền mà Liên hợp quốc đã ban hành từ năm 1946 đến nay vẫn còn nguyên giá trị hiệu lực thì ở Việt Nam đã bị vi phạm gần toàn diện đến mức nghiêm trọng. 4 941 more words

Lê Thăng Long

Tôi xin gửi “BỨC TÂM THƯ NGỎ ĐẶC BIỆT VẬN ĐỘNG THỰC HIỆN CHẾ TÀI NHÂN QUYỀN  ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM… 5 097 more words

Lê Thăng Long


Kính gửi: Toàn thể đồng bào Việt Nam ở trong nước và nước ngoài cùng bè bạn quốc tế!

Tôi là chí sĩ yêu nước Lê Thăng Long, tên bí danh là Lincoln Lê. 1 978 more words

Lê Thăng Long