Thẻ » Dai Tuong Vo Nguyen Giap

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ về công tác dân số.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp chia sẻ về công tác dân số.

“Tôi nhận nhiệm vụ và tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả việc phụ trách công tác sinh đẻ có kế hoạch cũng là nhiệm vụ”, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói. 1 346 more words

Sự Thật Của Lịch Sử

Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Hồ Chủ tịch

Trước nhiều thời điểm lịch sử của đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Đại tướng Võ Nguyên Giáp bàn bạc để đưa ra những quyết định trọng đại. 969 more words

Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Đại tướng Võ Nguyên Giáp và đường mòn Hồ Chí Minh

Ngoài chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là người ra lệnh mở đường mòn Hồ Chí Minh, tuyến đường hậu cần chiến lược khiến Mỹ phải thất bại khi can thiệp vào Việt Nam. 1 971 more words

Chính Trị

Hoa lan phủ kín thềm nhà ngày giỗ đầu Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Loài hoa Đại tướng rất yêu thích xuất hiện khắp nơi trong ngôi nhà 30 Hoàng Diệu (Ba Đình, Hà Nội) ngày giỗ đầu người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. 694 more words

Thời Sự