Phần Lan là một nước kỳ lạ, một mô hình xã hội được coi là kiểu mẫu lý tưởng trên thế giới với rất nhiều những điều tốt đẹp mà các nước mong muốn học hỏi. 1 923 more words