PHOTOBOOK

“Bước tiến mới trong việc lưu giữ hình ảnh”

Photobook đã xuất hiện trên thế giới hơn 3 năm nhưng ở Việt Nam, photobook mới bắt đầu thịnh hành trong khoảng năm 2010 trở lại đây.

720 more words